• เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • มีประสบการณ์ 7- 10 ปี ด้านบัญชี
 • มีภาวะผู้นำ, การบริหารจัดการ, มีมนุษยสัมพันธ์

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์
 • สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานงานกับสาขาต่าง ๆ

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้าน Risk management, Finance
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • ทักษะและสมรรถนะที่โดเด่นทางด้าน Finance

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Support the sourcing, screening and diligence
 • Strong academic background in finance, accounting
 • Preferable, at least 2-year working experience

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Multi-tasking skills
 • Willingness to learn new things
 • Well - organized

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ตรี/โท สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการเงิน
 • สวัสดิการตามข้อตกลงของบริษัท

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years experience investor relations
 • Strong in preparing, analyzing, and communicating
 • Excellent written and verbal skills in English

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5-7 ปี

15-Aug-19

 

Applied
 • Learning and Development
 • Talent Management
 • Career Development

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor of business management or related field
 • Minimum 8 years in secretary and any industries
 • Proficient in English language

15-Aug-19

 

Applied
 • Participate and to be representative of Director
 • Summarize monthly and quarterly reports
 • Strong English proficiency, TOEIC 700+preferred

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตลาดและงานขาย
 • สามารถทำสื่อ Online ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารค่าตอบแทน
 • AVP HR HR Manager
 • บริหารกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

14-Aug-19

 

Applied
 • Coordinates with international and local agencies
 • Occasionally assists in project
 • Project management experience

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการจากกรมศุลกากร

14-Aug-19

 

Applied
 • Work experience in international school/education
 • Fluency in written and spoken Thai and English
 • Ability to communicate in Chinese is a plus

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สรุปวิเคราะห์งานและปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14-Aug-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • At least 3 years’ experience in similar position
 • Experience in Hotel industry
 • A team player, flexible, and fast learner

13-Aug-19

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in similar position
 • Experience in Hotel industry
 • A team player, flexible, and fast learner

13-Aug-19

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า

13-Aug-19

 

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

13-Aug-19

 

Applied
 • Female age 35 years old.
 • Bachelor's Degree Major in Business Administration
 • Word / Excel,pivot,vlookup / PowerPoint /

13-Aug-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years of IT Security
 • understanding ISO27001, NIST, CIS, PCI-DSS
 • IT risk & Security

13-Aug-19

 

Applied
 • Production Manager - Director
 • Metal/ Stainless Press
 • Automotive, Consumer

13-Aug-19

Above THB160k /month

Applied
 • Analyze and present financial reports
 • Coordinate and assist in the annual audit process
 • Oversee annual/monthly review, budgeting, planning

13-Aug-19

 

Applied
 • 8 ปีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

13-Aug-19

 

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance
 • Master Degree in Accounting
 • experience in listed public companies

13-Aug-19

 

Applied
 • Work under high pressure
 • 5 years in assistant or secretary to the Executive
 • Very good in English

12-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5-7 ปี

12-Aug-19

 

Applied
 • วิเคราะห์และประเมินการซ่อม
 • วางแผนการเข้าซ่อม
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าเชิงวิศวกรรม

12-Aug-19

 

Applied
 • Develop strategies and execute communications plan
 • HRM/ HRD/ Employee engagement/ Org. communications
 • Excellent communication skills in English

09-Aug-19

 

Applied
 • เงินเดือน 25,000-35,000บาท
 • มีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Social Media ในการทำงานได้

07-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระบบการตรวจสอบภายใน
 • การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
 • แผนงานการตรวจสอบประจำปี

07-Aug-19

Salary negotiable

Applied