• ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์การลงทุน
 • จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Real Estate
 • Business Development
 • Project feasibility

14-Aug-19

 

Applied
 • experience in Sales & Marketing the Logistics
 • Actively pursue growth opportunities
 • Prepare sales plans and reports

13-Aug-19

 

Applied
 • Experience: 3 years of experience
 • Salary: 40,000 - 60,000 THB
 • Good command in English

13-Aug-19

 

Applied
 • Research and analyze new business/ investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี ฯลฯ

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

07-Aug-19

 

Applied