• ปริญญาตรี วิศวกรโยธา เครื่องกล อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Feasibility จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • 3+ years in Sales and MKT ,Business Development
 • Good command in English both written and spoken
 • Knowledge in Logistics business is prefer

20-Sep-17

 

Applied
 • งานพัฒนากระบวนการทำงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Statistics.
 • Responsible for product planning and merchandising
 • Excellent command of spoken and written English

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Laboratory
 • Sale and Marketing
 • Good benefits

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years direct experience in real estate finance
 • Aged 24-35 years
 • MBA Degree or Master Degree in finance, investment

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.