• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Business Development
 • understanding of product, competitor, business
 • analytical skills, data-driven thinking

17-Jun-18

 

Applied
 • Great command in conducting feasibility
 • Great command in MS Office especially Excel
 • Salary 50,000 – 70,000 Baht

15-Jun-18

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Create feasibility study & analyzing investment
 • Find new opportunities for real estate investment
 • Coordinate and responsible for due diligence

14-Jun-18

 

Applied
 • Implementing the business plan
 • Cooperating development of ATL&BTL Marketing
 • Experience in the sales and marketing of FMCG

04-Jun-18

 

Applied