• รับผิดชอบยอดขาย(Target)ในแต่ละเดือน
 • แนะนำสินค้าและเสนอPromotionใหม่ๆให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

58 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Store Manager
 • Management skill
 • Excellent written and verbal skills, both in Thai

25-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี

21-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวัน
 • เบี้ยขยันประจำเดือน

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวัน
 • เบี้ยขยันประจำเดือน

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย(Target)ในแต่ละเดือน
 • แนะนำสินค้าและเสนอPromotionใหม่ๆให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงาน บริหารงาน ติดตามประเมิลผลการปฏิบัติงาน
 • บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของสาขา
 • มีภาวะเป็นผู้นำ บริหารงาน บริหารคน

18-Jun-18

 

Applied