• บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท(ร้านแมกซ์มาร์ท)
 • บริหารงานต่างๆภายในร้านแมกมาร์ท
 • บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง

13-Dec-18

 

Applied
 • Branch Service, QA Service
 • Service Management
 • Service Improvement

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

11-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต
 • สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
 • มีบุคลิกที่ดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

05-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?