• ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
  • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
  • Property Leasing

13-Aug-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

12-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?