• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบระบบงานของบริษัท)
 • ร่วมสอบทาน และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี

10 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Thai nationality, Male or Female 30 years and old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 3 years working experience in an audit

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit experience with manufacturing biz
 • Secretary to the Audit Committee
 • Travel upcountry once a month

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Computer Science, Information Technology, MIS
 • Knowledge of O / S, Database System

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • internal audit
 • internal control
 • external audit

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • At least 2 years of related work experience
 • English Language Proficiency

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

20-Sep-18

 

Applied
 • internal audit
 • MNC, Retails Business , import Export
 • MOVEX Systems (AS400)

19-Sep-18

THB55k - 90k /month

Applied
 • 5 years experiences in Internal or External Audit
 • Develop and execute the audit plan
 • Strong analytical and communication skills

18-Sep-18

 

Applied
 • 7 years’ experience in IT Internal Audit
 • Hand-on, able to travel both domestic&internation
 • Consulting firm and multinational corporate firm

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Account or related field
 • Good command of English
 • Experience in internal audit,external audit

17-Sep-18

 

Applied
 • 5 years in internal audit and external audit
 • institute of internal auditor (IIA),Coso,risk
 • Certificate Internal Audit (CIA)

17-Sep-18

 

Applied