• ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติบัญชีรายการพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชการอื่น

9 hours ago

 

Applied
 • HRM, HRD, GA, Admin, Assistant Manager
 • Japanese Company, Female, Recruitment
 • Bonus, Provident Fund, Insurance

9 hours ago

 

Applied
 • Administration
 • Visa and work permit
 • BOI

21-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้น
 • ซื่อสัตย์
 • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Focusing in Recruitment and Training
 • Renewable energy business in stable company
 • Office at Pearl Bangkok @ BTS-Ari

19-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related field
 • Work exp. more than 5 years in Network System
 • Expertise in Microsoft Server environment

19-Jun-18

 

Applied
 • Responsible for facility and administrative roles
 • Well-organized and Service-minded attitude
 • Office located near BTS Siam Station

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied