• มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีต้นทุนมากกว่า 5 ปี
 • มีความคิดอย่างเชิงรุกและมีความคิดในด้านบวก
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้

16 mins ago

 

Applied
 • Preparing financial report and analyze to finding
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Can close the accounting books
 • Good working attitudes and trustworthy
 • CAn work with Thai and international people

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • 5 years plus of experience in accounting
 • Audit background is preferable

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • CPA qualification is an added advantage,
 • good communication skills in both English & Thai
 • experiences in audit firm & accounting in leasing

18-Jan-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting and Master Degree
 • Experiences in IT industry and Public Company L
 • Sharp analytical skill with commercial acumen

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Reconciliation process of high risk account in GL
 • Supervise junior accounting team
 • GL entries of wholesales & retail transaction

17-Jan-18

 

Applied
 • SAP experience (Closing,GL,AR,AP module)
 • International Company
 • Good English

17-Jan-18

 

Applied
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและพัฒนางบการเงิน
 • ดูแลงานของแผนกบัญชี ได้แก่ AR, AP, GL, บัญชีต้นทุน
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการบัญชีที่เหมาะสม

12-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.