• ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ดูแล/ตรวจสอบงบบัญชีและการเงินของบริษัทมหาชน
 • บริหารจัดการทีมบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพสูง

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience
 • 5-day work

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience in Accounting
 • Able to communicate in English

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Managing day-to-day transactions 2 subordinates
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 5 years’ experience in accounting

05-Dec-18

 

Applied
 • MBA or CPA certification is a plus;
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Accounting

04-Dec-18

 

Applied
 • Assistant Accounting Manager, Planning&Analytical
 • 5 years experience in AR and AP, team management
 • Planning & Analyst in Accounting firm is a plus

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied