• มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
 • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
 • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 25 - 30 years old
 • 2 yrs exp in System Develop, Web Application
 • Knowing Technical Programmer Skils

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษา ASP.NET , C#
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้
 • สามารถสร้าง HTML Code ใน Text Editor ได้

17-Jan-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • C#.NET (good to have experience in WPF), MVC
 • MS SQL Server database (Transact-SQL) 2014
 • At lease 3 years of experience in C#.NET Developer

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female/Thai nationality
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • 2 years experience in ASP.NET, C#

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ประสานงานดี

13-Jan-18

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#
 • พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ MVC Pattern
 • มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS, Jquery, Bootstrap

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.