• เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ปสก.10ปี ขายกลุ่มสุขภัณฑ์ กระเบื้อง วัสดุก่อสร้าง
 • ค่าตอบแทนตามประสบการณ์ &สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career Advancement
 • Market's leading in Telecommunication Industry
 • Competitive Remuneration Packages

22 hours ago

THB70k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • Great mix of Dev, Leadership & Architecture
 • Close to MRT/BTS
 • High Salary & Great Benefits Package

02-Jul-20

 

Applied
 • IT
 • 25-33 Years Old
 • At least 3-5 years experience

02-Jul-20

 

Applied
 • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

01-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • solution architect, software architect
 • software engineer, pre-sales consultant
 • functional consultant, technical consultant

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 10yrs+ in IT Security/ 5yrs+ as Security Analyst
 • CISCS, CISSP, CCSP, ISSAP are advantaged
 • Solid understanding of AWS security tools

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of project sales experience
 • Track record in expanding client portfolio
 • Fluent in English

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม / ออกแบบตกแต่ง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ งานตกแต่งภานในมาก่อน
 • มีความสามารในการใช้ AutoCA ,โปรแกรมการนำเสนองานได้

30-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (วศ.บ.) ,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสายงานออกแบบ
 • มีความรู้ด้านการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง

30-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • At least 10 years’ experience
 • Strong knowledge in Design & Solution

30-Jun-20

 

Applied
 • NetBackup Senior Tech Support Engineer
 • High Salary and good benefit
 • Knowledge of SAN storage technologies

29-Jun-20

 

Applied
 • Docker, Kubernetes.
 • VMware, OpenStack or public cloud
 • Design and architect cloud for application

29-Jun-20

 

Applied
 • Infrastructure Technical Architech, Linux,Windows
 • High Salary and good benefit
 • training opportunity with global company

28-Jun-20

 

Applied
 • Solution Architect
 • Object-Oriented Analysis and Design
 • Solution Analysis

26-Jun-20

 

Applied