• ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วางแผนกำลังคนหน้าร้าน
 • ดูแลและประสานงานกับทางหน้าร้าน

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-18

 

Applied
 • Pharmaceutical Science or Medical Science
 • Sales Manager experience
 • Communication, Selling & Interpersonal Skill

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้

20-Jun-18

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age 30-40 years old
 • 7-10 years experience in EMS or PCBA
 • Good in English / 25-35K / Work @ AIES

19-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Monitoring cash in each shop
 • Motivating a team to increase sales
 • Controlling stock balance at all shops

19-Jun-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี -ป.โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงาาน 5 วันต่อสัปดาห์

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in finance, business or relate
 • Computer literacy : Word , Excel , SAP and Pivot
 • The ability to keep calm under pressure

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied