• วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

19 hours ago

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

19 hours ago

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.