• ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมฯ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการเขียนโปรแกรม
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA หรือ C#.NET

3 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 25-32 years old
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Have coding skill in Java

3 hours ago

 

Applied
 • Good Salary
 • Experience in Java/Kotlin for Android
 • Experience in Swift for iOS

11 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Good understanding in software development
 • Willing to grow up in this company
 • Good English skills (Spoken & written)

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PowerBuilder Developer, 5 years experiences
 • International working environment
 • Attractive salary and very good benefit

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • PL/SQL programming
 • Application Support
 • C#.net

15-Mar-18

 

Applied
 • Cutting-edge technologies
 • Experience in Authentication and Data
 • Familiarity with Node.js and Web

15-Mar-18

 

Applied
 • Expert in native mobile development
 • Strong in MVC or MVP Pattern
 • Experience with third-party libraries

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in IT,Computer Science/Engineer
 • AS/400/DB2 Application Developer at Ratchahothin
 • 1 year contract with attractive salary and benefit

09-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.