animator
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangkapi
  • นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน1 ปี
  • มีความสนใจในด้านGraphic Design
  • ชอบความท้าทาย มีไอเดียดี มีความคิดสร้างสรรค์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Motion Graphic

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานครีเอทีฟที่เอเจนซี่
  • ประสบการณ์ในงาน motion graphic อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานตัดต่อภาพ ถ่ายวีดีโอ โฆษณา 5 ปี
  Brilliant & Million Co., Ltd.'s banner
  Brilliant & Million Co., Ltd.'s logo

  Junior Multimedia Designer

  Brilliant & Million Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีความเข้าใจกระบวนการผลิต VDO Production
  • เทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับ Motion Graphic
  • ประยุกต์ชิ้นงานได้หลากหลายเพื่อนำไปใช้บน Platform
  Next