• สามารถเขียนโปรแกรม Mobile Application: Objective-C
 • มีประสบการณ์และสามารถพัฒนา Mobile Application
 • เข้าใจ Agile, Scrum และ Development Tools

16-Mar-18

 

Applied
 • 2 years of mobile app development experience
 • Solid understanding of Android SDK Development
 • Experienced working with web services, RESTful

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Design & build new & enhanced mobile apps
 • Test, troubleshoot, and release applications
 • Work closely with Product Management

15-Mar-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Objective-C and Swift, Java Spring
 • Android, iOS Application Development
 • Experience with A/B testing,CI/CD,TDD & BDD,Kotlin

15-Mar-18

 

Applied
 • Minimum 4 - 6 years experience into Android
 • Having experience in developing JAVA for Android
 • Bachelor's Degree in IT or related fields

15-Mar-18

 

Applied
 • 1-2 years experience
 • Work on ebook or related project
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

15-Mar-18

 

Applied
 • Expert in native mobile development
 • Strong in MVC or MVP Pattern
 • Experience with third-party libraries

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Android Development experience
 • Good level of English
 • Can work in Chatuchak

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Create, design, and develop on iOS
 • Solving bugs and handle issues
 • Review application specifications file

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • Developer who is willing to create disruptive

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

08-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Tackle and solve technical & business challenges
 • Expertise in all things Git - mandatory
 • RxJava, Dagger2, jUnit 4, mockito, Robolectric

01-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.