• ด้านงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • ประสบการณ์งานธุรการอย่างน้อย 3-5 ปี
 • การจัดการพนักงานขับรถส่วนกลางและการประกันภัยรถยนต์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chinese , mandarin speakinng
 • Admin, Administrator
 • online travel agent

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express,Microsoft Excel,Microsoft Word
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

25-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • HR Admin,Training & Development / Comp. & Benefit
 • 2-3 years in Training & Benefits Management
 • KPI, training Analysis Skills and reporting

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Support Plant Activity
 • Coordinate part of or all administrative activity
 • Personal Assistant to GM

21-Jun-18

 

Applied
 • visa/work permit/Personal Assistant/English/TOEIC
 • admin/administrator/administrative/saraburi
 • Translation/arrange meetings/supervisor/senior

21-Jun-18

 

Applied
 • Administration
 • Visa and work permit
 • BOI

21-Jun-18

 

Applied
 • Admin
 • Administrative Supervisor
 • office

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • 3-5 years
 • General admin

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years’ experience in administrative activities
 • Good English skills; writing, speaking

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer or IT related field
 • IT Admin and Support
 • IT Infrastructure Planning

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied