• มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการการศึกษา ปริญญาตรี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?