• คุณสมบัติที่ดีในการเป็นเลขานุการ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
 • เป็นคนดี รักองค์กร

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power point
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่ต่ำกว่า2ปี

14 hours ago

 

Applied
 • Secretary & HR Admin (40 – 55 K)
 • 40,000-50,000 baht
 • Ladprao

18-Aug-17

 

Applied
 • Administration Officer
 • ISO9001
 • Document support

16-Aug-17

 

Applied
 • secretary
 • administrative
 • coordinator

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • 1-2 years of working experience
 • Good service mind, positive attitude and relations

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.