• บริษัท Tech Startup
 • เติบโตได้สูง พัฒนาตัวเองสูง
 • เดินทางสะดวก เงินเดือนดี

14-Dec-18

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • การฝึกอบรมในบริษัท
 • กองทุนเงินทดแทน

14-Dec-18

 

Applied
 • สิทธิในการเดินทางและส่งของทางอากาศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานที่สนามบิน

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,DMF department
 • Hotel booking & Air ticket booking.

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับ Sales

13-Dec-18

 

Applied
 • Attractive bonus (4-6 M) up to company performance
 • Managing our company’s general administrative
 • Smart in general administration functions

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 0 - 2 years experience in an admin office or a rel
 • Excellent project management skills

12-Dec-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree
 • At least 3 years work experience
 • Strong Oral Communication Skills

12-Dec-18

 

Applied
 • Admin and Accounting officer
 • Accounting, business
 • Minimum 2 years’ experience

12-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Experience 2-5 years in Administration
 • Good personality, Service minded

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experiences in Administration tasks
 • Have knowledge about visa & work permit extension

11-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • คีย์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

11-Dec-18

 

Applied
 • 30,000-50,000.
 • 2years
 • good english

11-Dec-18

THB30k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

11-Dec-18

 

Applied
 • sales support, order processing, shipping
 • control export sales delivery in order
 • Prepare weekly and monthly reports

10-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare, compose and edit all official documents
 • Be proof-reader in all financial statements
 • Schedule and coordinate meetings, interviews

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน และบริษัทเอกชนไทย
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Dec-18

 

Applied
 • degree in Economics, Marketing or another
 • 3 years of working experience in Customer Service
 • Technical & professional knowledge

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาอิเลคทรอนิคส์
 • ประสบการณในการดูแลระบบไฟฟ้า/ระบบเสียง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถกระตือรือร้นและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อความ

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • 2-3 year experience is preferred
 • Fair in English

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 2 years of experience in an admin office
 • Excellent project management skills

03-Dec-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Support and assist the Account Manager
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-3 years of experience logistics, imports-exports

30-Nov-18

Salary negotiable

Applied