• งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience
 • Account receivable,Taxation.
 • Debtor control.

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Administrative Officer
 • English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จัดทำบัตรค่าแรงคนงาน

21 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Fresh graduate welcome
 • Good communication in Thai and English
 • Salary negotiable, with high benefit package

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree/ higher in HR field or related.
 • A minimum of 2-3 years of working experiences.
 • Good English communications and computer skills.

21 hours ago

 

Applied
 • Age between 25 - 35 years old
 • 3+ yrs exp Admin/ General Affair, HR, Secretary
 • Good command of English

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in a related field
 • Ability to communicate in English
 • Work experience, 1-2 years, in Admin & GA

21 hours ago

 

Applied
 • degree in Business/Public Administration
 • 5 years work experience in Administration
 • Proven track record of successful customer service

25-Sep-18

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

25-Sep-18

 

Applied
 • สรุปและจัดทำรายงานการขายประจำวัน
 • จัดเตรียมและจัดทำใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • จัดเก็บและดูแลเอกสารของฝ่ายขายให้เป็นหมวดหมู่

25-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคอนโด U-Dlight
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในการบริหารส่วนกลาง

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบสภาพของสินค้า จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่
 • รับสินค้า ตรวจนับ และตรวจสอบเอกสาร
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า การเบิก-จ่าย

24-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ธุรการ 1 ปี Admin Experience
 • การศึกษาปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี Good command of English

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Minimum 2 years of experience in administration
 • Good command of English

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

24-Sep-18

 

Applied
 • Working in MNC/ English speaking
 • 3 years’ experience in Admin function or related f
 • Fluent English (IELTS 6+)

24-Sep-18

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Sep-18

 

Applied
 • japanese
 • Administrator
 • Coordinator

21-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 1 ปี
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย

21-Sep-18

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

21-Sep-18

 

Applied
 • High Growth Market
 • Independent and Flexible
 • Attractive Rewards

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

20-Sep-18

 

Applied
 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,DMF department
 • Hotel booking & Air ticket booking.

19-Sep-18

 

Applied
 • General Administrative Officer
 • BTS: Ekamai station
 • Salary: THB 30,000

18-Sep-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • Attractive bonus (4-6 M) up to company performance
 • 1 – 4 years’ experience in administration
 • Time management skills and ability to multi-task

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Excellent project management skills.
 • Good communication in English.

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied