• ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานและใช้โปรแกรม Express
 • กระตือรือร้น และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่

9 hours ago

 

Applied
 • บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ดี
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

20 hours ago

 

Applied
 • 4 years in Administrative and General Affairs
 • To purchase and check stock of office supplies
 • Organizes and facilities the company events.

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 3 ปี
 • ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านซ่อมสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

THB10k - 25k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. -ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ

16-Jan-18

 

Applied
 • Attractive bonus (6 months)
 • Male, age between 30 - 32 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • ประสานงานและส่งมอบงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเลขา

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum of 1 year working experience
 • Good command of written and spoken English

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีความอดทน ขยัน สามารถทำงานกะได้
 • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

12-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • จัดทำเอกสารงานของฝ่าย
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ละเอียดรอบคอบ มีวินัย

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel
 • สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานเองได้

11-Jan-18

 

Applied
 • Admin Officer
 • Administrator
 • General

11-Jan-18

 

Applied
 • Female Only, Age is between 25-27 years old
 • 1 Year exp in GA, Admin, Secretary or Coordinator
 • Knowledge of Visa, Passport and Work Permit

10-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ส่งภาษี ภงด.3/ ภงด.53/ ภพ.30
 • ปวช., ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

08-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา จบ ม.6 ขึ้นไป ปวช. ปวส.
 • ทำทะเบียนรับส่งเอกสาร
 • ตรวจสอบ รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียน

08-Jan-18

 

Applied
 • 5-day work week
 • Attractive package
 • Good Career Development

21-Dec-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.