• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้
 • จัดทำเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาพิเศษ มีทัศนคติที่ดี

11 hours ago

 

Applied
 • Top Luxury Brand
 • Excellent Benefits
 • Pleasant Working Environment

25-Sep-18

 

Applied
 • Handle daily operations activities.
 • Ensure accuracy of daily movement report
 • Attend to customers' orders & enquiries

25-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7 yrs., in administrative, HR & GA functions
 • High-leveled skills in recruitment

25-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • good communication and interpersonal skills
 • managerial and organizational skills
 • broblem-solving and decision-making skills

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal skills and service minded
 • Good planning and able to multi-task
 • Flexible working on weekends

24-Sep-18

 

Applied
 • 3 - 5 years of experiences in HR / admin
 • Good in English and MS office
 • Visa/ Work permit/ Flight Booking

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 1 year experience in budget & financial management
 • Basic working knowledge administrative/financial

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • TOEIC score of at least 855.
 • Extensive knowledge of finance, budgeting

21-Sep-18

 

Applied
 • Managing day-to-day transactions 2 subordinates
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 5 years’ experience in accounting

21-Sep-18

 

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant,IT
 • Group Insurance with good salary and benefit

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 7 years’ experience in administrative
 • Good command in English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Female Only, Age 38 years old over
 • 5 - 10 years in HRM, Admin roles
 • Good command of English

19-Sep-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum Bachelor’s degree in any field.
 • Previous experience in office administration
 • Schedules and conducts property accountability.

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Attractive bonus (4-6 M) up to company performance
 • 1 – 4 years’ experience in administration
 • Time management skills and ability to multi-task

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied