administration officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,517 jobs
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Admin Officer/เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.
  สายไหม
  • ประสานงานการขายระหว่างลูกค้าและฝ่ายขาย
  • ปริญญาตรีบริหาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทางอีเมล
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Administrator Insurance Product Officer

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • จัดทำเอกสาร / ประกาศ สำหรับสื่อสารกับหน่วยงานขาย
  • สนับสนุนธุรกิจเงินฝากและประกัน ในการจัดทำรายงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Pacifica Group's logo
  ห้วยขวาง
  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ธุรการจัดซื้อ/บุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นพื้นฐาน Microsoft Officer ได้ดี
  Gulf Energy Development Public Company Limited's banner
  Gulf Energy Development Public Company Limited's logo

  Renewable Energy Business Administration Officer

  Gulf Energy Development Public Company Limited
  วัฒนา
  • To join of the leading power & utilities producer
  • To be a part of FAST-GROWING company
  • Development programs & career opportunities
  Next