• วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส -ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความขยันอดทนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

23 hours ago

 

Applied
 • japanese
 • Administrator
 • Coordinator

21-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จัดทำบัตรค่าแรงคนงาน

19-Sep-18

 

Applied
 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,DMF department
 • Hotel booking & Air ticket booking.

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Fresh graduate welcome
 • Good communication in Thai and English
 • Salary negotiable, with high benefit package

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25 - 35 years old
 • 3+ yrs exp Admin/ General Affair, HR, Secretary
 • Good command of English

19-Sep-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in a related field
 • Ability to communicate in English
 • Work experience, 1-2 years, in Admin & GA

19-Sep-18

 

Applied
 • degree in Business/Public Administration
 • 5 years work experience in Administration
 • Proven track record of successful customer service

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคอนโด U-Dlight
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในการบริหารส่วนกลาง

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Working in MNC/ English speaking
 • 3 years’ experience in Admin function or related f
 • Fluent English (IELTS 6+)

17-Sep-18

 

Applied
 • Attractive bonus (4-6 M) up to company performance
 • 1 – 4 years’ experience in administration
 • Time management skills and ability to multi-task

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

17-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย–หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

16-Sep-18

Salary negotiable

Applied