• หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7 mins ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน เอกมัย ลุมพินี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Excel and good English
 • Experience in office management 3-6 years
 • Dynamics, good personalities and people management

2 hours ago

 

Applied
 • Min 5 years in the field and financial management
 • Strong business acumen, excellent analysis skill
 • Strategic thinker

7 hours ago

 

Applied
 • Newly created role to make your mark on!
 • Join a global innovative company
 • Variety of pivotal key responsibilities

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • IT Admin & Support/ IT Infrastructure/ IT Network
 • Computer Science, Computer Engineer or IT related
 • Experience in IT related field and Automotive firm

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator
 • มีความทันสมัย พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม

14 hours ago

 

Applied
 • DBA
 • Database Administrator
 • Database technology

16 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

20 hours ago

 

Applied
 • HR, Admin, Generalist, Labor Law, Startup
 • 5 years experiences in HR
 • Fluent in English, MRT area

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จัดทำบัตรค่าแรงคนงาน

22 hours ago

 

Applied
 • Worldwide renowned brand
 • Based in Store - back office administration
 • Good communication skills (verbal and written)

23 hours ago

 

Applied
 • Fun Environment and Good Location
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Urgent Role for an International recruitment co.

19-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้าน Database
 • มีความรู้ด้าน programming SQL,PL/SQL
 • มีความรู้ด้าน UNIX, Windows

19-Sep-18

 

Applied
 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,DMF department
 • Hotel booking & Air ticket booking.

19-Sep-18

 

Applied
 • HR, Admin, Generalist, Labor Law
 • Fintech, startup, setup
 • Good command in English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 7 years’ experience in administrative
 • Good command in English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Must be able to speak and write English
 • Prefer Managerial level
 • Independent and pro-active person

19-Sep-18

 

Applied
 • Fresh graduate welcome
 • Good communication in Thai and English
 • Salary negotiable, with high benefit package

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25 - 35 years old
 • 3+ yrs exp Admin/ General Affair, HR, Secretary
 • Good command of English

19-Sep-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in a related field
 • Ability to communicate in English
 • Work experience, 1-2 years, in Admin & GA

19-Sep-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้
 • จัดทำเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาพิเศษ มีทัศนคติที่ดี

19-Sep-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Administrative Officer
 • English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Female Only, Age 38 years old over
 • 5 - 10 years in HRM, Admin roles
 • Good command of English

19-Sep-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in business administration or related
 • 10 years’ experience in related field
 • Solid background in pharmaceutical and healthcare

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน และการ Maintenance
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อ

19-Sep-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Salary: Negotiable
 • Age : between 20 and 30 years old.
 • TOEIC: 720+

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

18-Sep-18

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

18-Sep-18

 

Applied
 • Project Administrator
 • communication skills
 • multinational working

18-Sep-18

 

Applied
 • สรุปและจัดทำรายงานการขายประจำวัน
 • จัดเตรียมและจัดทำใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • จัดเก็บและดูแลเอกสารของฝ่ายขายให้เป็นหมวดหมู่

18-Sep-18

 

Applied
 • Handle daily operations activities.
 • Ensure accuracy of daily movement report
 • Attend to customers' orders & enquiries

18-Sep-18

 

Applied
 • Highly proficient in Microsoft Office, especially
 • 0 - 3 years of experience in administration
 • Good interpersonal skills, service-minded

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Computer
 • 0-5 Years’ experience in IT Infrastructure support
 • Fresh graduate are welcome to apply

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7 yrs., in administrative, HR & GA functions
 • High-leveled skills in recruitment

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ
 • ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้ Pivot VLook)
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • HR and Administration (Overall, Recruit&Training)
 • Fluent in English or Japanese (N2)
 • New graduate or Experienced in HR field (5 years)

18-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านความเสี่ยงและด้าน IT
 • CISA หรือใบอนุญาตหรือการรับรองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

18-Sep-18

 

Applied
 • Be the single point of contact for the expatriates
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Fluent in English & Customer Focus skill

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business/Public Administration
 • 5 years work experience in Administration
 • Proven track record of successful customer service

18-Sep-18

 

Applied
 • General Administrative Officer
 • BTS: Ekamai station
 • Salary: THB 30,000

18-Sep-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคอนโด U-Dlight
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในการบริหารส่วนกลาง

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปวส. ถึงปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน
 • ทำบัญชี เอกสาร ข้อมูล

18-Sep-18

 

Applied
 • Opportunity for new graduate
 • Opportunity into the fashion and apparel industry
 • Multinational - Multicultural Practice experiences

18-Sep-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • Top Luxury Brand
 • Excellent Benefits
 • Pleasant Working Environment

18-Sep-18

 

Applied
 • Working in MNC/ English speaking
 • 3 years’ experience in Admin function or related f
 • Fluent English (IELTS 6+)

17-Sep-18

 

Applied