admin coordinator
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,488 jobs
  SamYarn Digital Agency | สามย่าน ดิจิทัล เอเจนซี's logo

  Project Coordinator/รับสมัครด่วน!!!!!

  SamYarn Digital Agency | สามย่าน ดิจิทัล เอเจนซี
  Pathumwan
  • ทำงานเป็นทีม
  • ชอบติดต่อประสานงาน
  • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  Central Group's banner
  Central Group's logo
  Pathumwan
  • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และใช้สื่อสารเบื้องต้นได
  • ประสบการณ์ 0-2 ปีในการทำงาน Marketing ,Support
  • เป็นคนทำงานละเอียด ชอบงานเอกสาร
  Next