• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Finance or Accounting
 • Knowledge of accounting for AR/AP
 • Good written and spoken English skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting or Finance
 • Proficient in MS Office
 • Experience in AR Accounting is preferable

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR
 • Account Receivable
 • Accountant

21 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือ ด้านการเงิน
 • ปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิมพ์เอกสาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบบัญชีและการเงิน

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และน่าเชื่อถือ

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experiences in Accounting Receivable
 • Bachelor degree or higher in Accounting or Finance
 • Knowledge in tax regulation and vat

17-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in finance , accountancy
 • At least 1-2 years of working experience
 • Communicate in English

14-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years working in Accounting, 3 years of AR
 • Fields of banking or financial business is a plus
 • SUN accounting software is advantage

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 1-5 years experience as Accounting receivable
 • Experience in retail is preferable

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • accounting
 • receivable
 • SAP

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 yrs. of work experience in Accounting or Finance
 • Experiences with A/R function

14-Dec-18

 

Applied
 • บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ับัญชีลูกหนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting
 • 3-5 year of work experience in Accounting
 • Experiences with A/R function

13-Dec-18

 

Applied
 • Minimum Degree in Business Administration, Account
 • Min 3 - 5 years of relevant experience
 • Strong written and spoken proficiency in English

13-Dec-18

 

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

13-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีลูกหนี้1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ในระดับดี

13-Dec-18

 

Applied
 • รับจำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • 2 years experiences in Accounting Receivable fie
 • Good command of English skill and computer liter
 • Knowledge in tax regulation and vat

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปีขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกรรมการรับ - จ่ายเงินต่างๆ ทุกช่องทาง

12-Dec-18

 

Applied
 • Account Receivable
 • 1 year contract
 • Collection

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้

11-Dec-18

 

Applied
 • Accounting and Finance Degree
 • Account Receivable, Accounting AR
 • Fresh Graduated are welcome

11-Dec-18

 

Applied
 • SAP experience (if any)
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Customer centricity and collaborative mind-set

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีหน้าที่บันทึกรายจ่าย/ตรวจจ่าย/ตั้งหนี้/จ่ายเงิน
 • มีหน้าที่บันทึกรายได้/ตั้งลูกหนี้/ออกใบกำกับภาษี
 • สรุปยอดขายประจำเดือน

29-Nov-18

 

Applied