• อายุ 25-35 ปี ป.ตรี สาขา การบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 3-5 ปี
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์

2 hours ago

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน, เอกสารการจ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Last 5 Years experiened in manufacturing.
 • Manage system Accounting
 • Can use Express program and ERP program.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Having experience in GL Accounting, tax & audit
 • Good English and Thai communication
 • Good command of computer literacy

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 3-5 Yrs in Accounting/Costing experience
 • Computer literacy including Microsoft, SAP.,etc.

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting experience in multinational company
 • Proficiency in English or Chinese
 • detail oriented, reliable, responsible.

23-Jan-18

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • At least 4 years of cost accounting experience
 • Experience of leading a team is essential

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่ากว่า 5 ปี
 • ทำงานที่ Sathorn Square Office Tower

23-Jan-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

23-Jan-18

 

Applied
 • Handle full spectrum of financial and cost account
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5+ years of managerial experience in accounting

23-Jan-18

 

Applied
 • บริหารงานภาพรวมด้าน AP ของบริษัทและทีมงาน
 • พัฒนางานระบบบัญชีร่วมกับ IT ต้นสังกัด
 • สนับสนุนรายงานบัญชีบริหารให้แก่ระดับ Management

23-Jan-18

THB35k - 70k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี

23-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

23-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Monitor overall accounting function(A/R, A/P, GL)
 • Knowledge of Thai Tax rules, GAAP

23-Jan-18

 

Applied
 • Male or Female, Age 28-35 years old
 • At least 3-5 years of experience in Accounting
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

22-Jan-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทมหาชน อย่างน้อย 5 ปี

22-Jan-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านบัญชี จะพิจารณา

22-Jan-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถรับผิดชอบงานด้านภาษี
 • สามารถถ่ายทอดงาน ดูแล และบริหารทีมงานได้
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสูงกว่า

22-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรี –ป.โท สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ในสาย Audit firm
 • จัดทำจดหมายยืนยันยอดทางบัญชี ระหว่างบริษัท

22-Jan-18

 

Applied
 • Accounting,Costing and Budgeting
 • Fixed Asset and Depreciation
 • A/P, A/R, Stock(Costing), Tax, VAT, GL

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelors degree in Accounting
 • 3 years experience of Accounting in Multi-National
 • Good command of English and computer-literate

22-Jan-18

 

Applied
 • BTS Line
 • Good staff benefits
 • Attractive salary

22-Jan-18

THB35k - 45k /month

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั่วไป
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • มีประสบการ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5 years' experience in Inventory Control, Costing
 • Able to perform reconciliation support financial

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี
 • สามารถจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การบริหารด้านบัญชี

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนกบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance.
 • SAP and consolidated accounts will be an advantage
 • Good command in English (Spoken and Written)

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied

Chief Accountant

Jomtakol Co Ltd

Bangkok Area - Nonthaburi

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22-Jan-18

THB20k - 35k /month

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting or Auditing
 • At least 02 years of working experience in account
 • Good communication (written & verbal) in English

21-Jan-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Male Female, age 28-35 years old
 • 3-5 years experience as an accounting and finance
 • Good in Eng /25-45K+4 Months Bonus @ Serithai road

20-Jan-18

 

Applied
 • Female,(2 ตำแหน่ง)
 • Graduated Vocational or higher in Accounting field
 • Experience in accounting at least 2 years

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี,งานเลี้ยงสังสรรค์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ใช้ระบบบัญชี expressได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Experience at least 1 year
 • Can communicate in English
 • Responsible all accounting function

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Native Thai speaker, good command of English
 • Minimum 5 years’ experience with upmarket
 • Skilled in handling problematic situations

19-Jan-18

 

Applied
 • Management report, Tax
 • Good knowledge in IFRS
 • TFRS and tax laws

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Management report, Tax
 • Good knowledge in IFRS
 • TFRS and tax laws

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 time/year
 • Age 28 years up not over 40
 • Experience 8 years up

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting or related
 • Experience 5 years in Cost AP AR
 • Handle & responsible for standard cost accounting

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in IFRS and Thai GAAP
 • Experiences in AR,AP,GL, Cash
 • 5 years in hotel Accounting experience

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • High active with initiative and drive
 • Excellent communication&organization abilities
 • Very good level of English&computer proficiency

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Minimum 5 year's
 • Have experience in SAP

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting management in Japanese Printing Company
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai
 • Accounting

18-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.