• ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม, บันทึกรายรับ-รายจ่าย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting , accountant , inventory , vat
 • monthly closing, analyze p&l, Financial statements
 • tax , pp.30, pp.36, pnd 3, pnd.53, pnd.54 , CIT

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้งานMicrosoft Word, Excel, Expressได้

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้งานMicrosoft Word, Excel, Expressได้

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • พนักงานบัญชี
 • สินค้าอุปโภคบริโภค

2 hours ago

 

Applied
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female with Bachelor degree in Accounting
 • Able & willing to learn new assignments
 • Salary is negotiable

2 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ค่า OT
 • โบนัสประจำปี

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • คีย์ข้อมูลด้านรับ-จ่าย วางบิล

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร เช่น ภ.ง.ด.3, 53 และ ภ.พ.30

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะขับจักรยานยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

2 hours ago

 

Applied
 • Thai, age not over 40 with Bachelor’s Degree
 • 4 years experiences in Accounting Senior Level
 • Strong knowledge in TAX and accounting regulatio

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance
 • 2 year work experiences in accounting
 • Competitive salary and benefits

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experience in related field
 • Excellent command in spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

2 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

2 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • ปริญญาตรี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิกาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใช้โปรแกรมบัญชี CD Oraganizer ได้

11 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • สาขาการบัญชี

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน
 • รับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส. ถึงปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน
 • ทำบัญชี เอกสาร ข้อมูล

20 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

20 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • งานการเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้
 • ปวช-ปวส ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน1ปีขึ้นไป

25-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี 3 ปี ธุรกิจบริการจะพิจารณาเป็น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมWord , Excel

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่

25-Sep-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

25-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

25-Sep-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี,จัดทำเอกสาร, รวบรวมเอกสาร

25-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อการทำงาน

25-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

25-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Direct Experience > 4 years in General Accounting
 • working experience accounting under manufacturing

25-Sep-18

 

Applied
 • จัดเตรียม ตรวจสอบและดำเนินการเรื่องใบแจ้งหนี้
 • มีประสบการด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานและหลักการบัญชี

25-Sep-18

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานบัญชี

25-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ( ด้านบัญชี )
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

25-Sep-18

 

Applied
 • Workplace Area: Amatanakorn, Industrial Estate
 • Bachelor's Degree Accounting
 • Experience in Accounting Costing/GL

25-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 - 1 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

25-Sep-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied