• จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ และ รักมีใจรักในงานที่ทำ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • ปิดงบ
 • ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึน้ ไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึน้ ไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานที่เกาะสมุยได้

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age between 28-40 years old
 • Bachelor Degree in Finance and accounting
 • At least 5 years’ experiences

13 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านทางการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting field
 • Experience for 5-8 years in accounting field.
 • A/P reconciliation, Input VAT, withholding Tax

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age not over 30 years old.
 • 2 - 4 yrs of exp in AP/ AR Accounting
 • Bachelor degree in Accounting field

13 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ

13 hours ago

 

Applied
 • SENIOR ACCOUNTANT, 40-50000 BAHT, 5 DAYS/WEEK WORK
 • GOOD ENGLISH, EXPRESS ACCOUNTING PROG, FEMALE THAI
 • ALL ACCOUNTING FUNCTIONS ALONE WORK SUKHUMVIT ASOK

13 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Accounting Accountant พนักงานบัญชี บัญชี
 • Accounting Accountant พนักงานบัญชี บัญชี
 • Accounting Accountant พนักงานบัญชี บัญชี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 35 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เป็นบริษัท รับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานต่างๆ
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • มีสวัสดิการตาม กม แรงงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชีหญิงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ป.ตรี
 • นักศึกษาจบใหม่ สื่อสารภาษาอังกฤษพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงานห่างจากบีทีเอสพระโขนง 150 ม.

13 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • บันทึกบัญชี รับจ่ายเงิน
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถเริ่่มงานได้ทันที

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส ถึง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่ออสัตย์ และ มีความอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25–35 ปี / วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญช
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีรับ (บัญชีลูกหนี้)

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • จบป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบสรุปงานใบตัดกะของเด็กปั็มแก๊ส
 • ทำภาษีขายทั้ง 6ปั้ม
 • ตัดสต๊อกสินค้า

13 hours ago

 

Applied
 • Female age 25-28, Bachelor in Accounting
 • 1-3 year experience in Accounting in JP trading
 • Fair English is ok / BTS / MRT / Saladang

19 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in accounting
 • 3+ years’ experience in Account payable/Receivable
 • Good command in English both spoken and written

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี การบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบัญชี 5 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

23 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • ใช้งานโปรแกรม Express ได้
 • ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้

21-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • โบนัส
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

21-Sep-17

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงายบัญชี 5 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เบี้ยขยัน

21-Sep-17

 

Applied
 • Need accounting degree, plus 3 years' experience
 • Handle monthly PND.1, PND.3, PND.53, PP.30, SSF
 • Small office, all female staff, five day workweek

21-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สรุปรายงานทางด้านการบัญชี เจ้าหนี้ร้านค้า
 • หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
 • ทำรายงานส่งกรมสรรพากร สรุปสมุดซื้อ-ขายรถยนต์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน

21-Sep-17

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบบันทึกการจ่ายเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • สาขาการบัญชี / ประสบการณ์ 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับน้องจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

21-Sep-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

21-Sep-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.