• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 6 ปี
 • คำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน

10 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 8 years working experience
 • Control the payer's accuracy pay
 • Salary 30k or above

22-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree or higher in business administration
 • At least 10 years relevant experience.
 • Strong financeial analysis skills.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting TAX specialist
 • Experience in Leasing Business, Banking
 • Female with tax audit certificate is prefer

20-Sep-18

 

Applied
 • accounting policy
 • IFRS and TFRS
 • accounting and finance

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Research, test and implement technology solutions
 • Hold a professional accounting qualification
 • Strong knowledge of using with Xero

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Handle all financial administration
 • Qualified to a degree level in an accounting
 • New Graduates are welcome to apply

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Specialist
 • Accounting Operations
 • Accounting Control

17-Sep-18

 

Applied
 • Maintain & develop balance sheet & cash flow model
 • 2 to 3 years’ experience in Accounting
 • Experience in corporate income tax, US&TH GAAP

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • TFRS, IFRS and taxes
 • Life insurance
 • Accounting Manager

07-Sep-18

 

Applied