• วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี, บัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านบัญชี AP, AR, GL
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี,(MS Office, MFG - PRO)

5 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Accountant
 • บัญชี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยทำปิดงบ
 • บันทึกดอกเบี้ย/ตรวจสอบ การบันทึกดอกเบี้ย

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in accounting or finance
 • Great attention to detail
 • 5 days working week

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • บุคลิกภาพ และร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์

5 hours ago

 

Applied
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
 • Fund Accounting
 • UOB Asset Management (Thailand)

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานบัญชี
 • เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
 • มีความกระตือรือร้น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มึความรับผิดชอบ,กระตือรือร้น
 • สามารถใช้งาน MS Office

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

5 hours ago

 

Applied
 • บันทึกรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบรายงานเงินฝากลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ปวช.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • Can work in simple English. Write an email to boss
 • Follow up the payments of the clients.
 • Work on digital banking and online system.

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • At least 3 years progressive experience in finance
 • Energetic, Service Mind, Team player

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการปิดงบบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการปิดงบบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • หากเคยทำงานในระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางบัญชีในเรื่องมาตรฐานบัญชี
 • สามารถทำงานภายไต้ภาวะความกดดันได้

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • English communication
 • Minimum 3 years experience in Accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • 16,000 - 22,000
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or relevant
 • Minimum 5 years of accounting and/or audit
 • Proficient in spoken & written English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related fields
 • Good communication in English
 • Day to day processing of AP accounting

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีสวัสดิการให้กับพนักงาน

16-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้
 • ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายบริษัท
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

15-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษี

15-Dec-18

 

Applied
 • Experience Real Estate Business prefered
 • Basic English communication
 • Knowledge about Land Tax, Accounting Software

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ express

15-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 5 years working experience in accounting
 • Able to communicate in English (Spoken & Written)

14-Dec-18

 

Applied
 • work in a hands-on, demanding and proactive
 • engaged people you will grow your skills every day
 • located in the heart of Bangkok, close to MRT

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หอพักสวัสดิการ

14-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชีโดยตรง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในสภาวะกดดันสูงได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • IT Skills : Generic – MS Word, MS Excel, MS Power
 • Use of communication skills in English both writ
 • Candidate must possess a Bachelor’s Degree in A/C

14-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจใบกำกับภาษี
 • ระดับการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานงานบัญชี
 • จัดทำรายงานบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

14-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 4 years working experience in accounting
 • Strong written and verbal communications skills in
 • Bachelor’s Degree in Business, Accounting

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Checking of Tax invoice
 • Timely pass all the invoice in SAP
 • Account Officer

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Full professional proficiency at English
 • Strong attention to details.
 • Positive can-do attitude

14-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-บัญชี
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ที่มีประสบการณ์การฝึกหัดบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • อายุ 24-35 ปี ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00
 • ประสบการณ์ทำบัญชี และปิดงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Proficiency in English
 • Computer literacy skills

14-Dec-18

 

Applied
 • AP transaction
 • vendor invoices
 • VAT filing

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ประกันสุขภาพ AIA ประกันสังคม โบนัสประจำปี

14-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีโรงแรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

14-Dec-18

 

Applied