• ปริญญาตรี (บัญชี)
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี
 • จัดทำบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer
 • GL Officer
 • Accounting

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้
 • มีทักษะการประสานงาน

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Fresh graduate are welcome
 • Good English communication

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี

24-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Accounting
 • Good command in English.

24-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

24-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Fresh graduate are welcome
 • Good English communication

24-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ถ้ามีประสบการณ์ Autoflight จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

24-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

24-Mar-18

 

Applied
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting, Finance
 • Fresh Graduate are welcome

24-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สวนหลวง-ประเวศ
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี : 1 ปีขึ้นไป
 • เคยใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-18

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-2 exp. for junior and 3 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23-Mar-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express หรือ โปรแกรม Winspeed ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

23-Mar-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • AR
 • Accounting Officer
 • Work at Sathorn (Near BTS)

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

23-Mar-18

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

23-Mar-18

 

Applied
 • ปฎิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสทุกสิ้นปี

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกบัญชีได้อย่างแม่นยำ
 • ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting,work 5 days per wk
 • 2 years experience in Accounting or fresh graduate
 • Good English skills (reading and writing)

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Finance.
 • 3 years work experience as an Accounting Officer

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส , ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • โบนัสตามผลประกอบการ

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in accounting
 • Good command of English
 • Bachelor’s degree in Accounting

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส จนถึง ปริญญาตรี
 • บุคลิกดี หน้าตาดี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ25-30 ปีวุฒิ ปวส-ปริญญาตรี มีประสบการณ์0-2ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง ขับรถยนต์ได้
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี มีความอดทนสูง ซื่่อสัตย์

23-Mar-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged between 24-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting or CPD.
 • At least 1-3 years experiences

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชี-การเงิน
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

23-Mar-18

 

Applied
 • Handling Account payable, Tax compliance,P&L
 • supervisor the bank reconcile, variance analysis
 • Responsible for monthly and Yearly closing

23-Mar-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 32 years old.
 • At least 3 year working experiences.

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 30 - 40 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years of professional experience

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

23-Mar-18

 

Applied
 • In charge of the office administrative tasks.
 • Able to communication in English
 • Strong understand well of Debit/Credit

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน - ภาษี
 • บัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้,ภาษี ภ.ง.ด3, ภ.ง.ด 53

23-Mar-18

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับระบบบัญชี-ระบบภาษีบริษัท
 • มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไทย-อังกฤษได้ดี

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

23-Mar-18

 

Applied
 • ธุรการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • งานลาดพร้าว

23-Mar-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Accountant officer
 • Bachelor degree in Accounting field
 • พนักงานฝ่ายบัญชี

23-Mar-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

23-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.