• เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานบัญชีอย่างน้อย 0-3 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

3 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านบัญชีทั่วไป
 • มีความชำนาญในการใข้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel
 • บุคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว มีความละเอียดรอบคอบ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

20-Mar-18

 

Applied
 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ของตัวเอง และสามารถนำมาใช้ในงานได้

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Responsible for accounting transaction. AP, AR
 • Verify WH/T and VAT calculation

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Age between 24 - 35 years old
 • 2-5+ yrs in accounting/ tax/ vat/ close account
 • Good command of English/ Skills in Express, ERP

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Fresh graduate are welcome
 • Good English communication

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting, Finance
 • Fresh Graduate are welcome

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • In charge of the office administrative tasks.
 • Able to communication in English
 • Strong understand well of Debit/Credit

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • account payable
 • good comminication skill in English
 • Computer skill in Microsoft Office

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in finance and accounting
 • Work experience in accounting field
 • SAP knowledge

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

16-Mar-18

 

Applied
 • Accounting, AR, leasing
 • AP, AR, GL
 • Good communication in English

15-Mar-18

 

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experienced in banking/ financial
 • The Revenue Code of Thailand
 • Thai accounting standard

15-Mar-18

 

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (ใช้โปรแกรม Softbiz)
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จพื้นฐานได้คล่อง

15-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for basic accounting transactions
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • More than one year's experience in accounting

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

13-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้าน บัญชี หรือ การเงิน หรือมีประสบการณ์
 • เข้าใจบทบาทงานงบประมาณ โดยใช้โปรแกรม SAP

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

05-Mar-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years’ experience in accounting
 • Guarantee Bonus 1 month salary
 • Proactive thinking with ‘can do’ attitude

05-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.