• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์ Autoflight จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0 -7 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

5 hours ago

 

Applied
 • experience in AP, AR, GL
 • Able to work under tight timelines & pressure.
 • Good analytical skills and problem solution.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

15 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Full accounting transaction (A/P, A/R, G/L)
 • Ensure all account transactions are accurate
 • Fresh graduate are welcome

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Female – age between 25-29
 • Bachelor’s degree – Accounting
 • At least 1-3 year experience in accounting

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านจ่ายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจ่าย และการหักภาษี

17-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 25 years old, Female is preferred
 • 2 years exp in accounting functions; AR, AP
 • Excellent command of English is preferred

16-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การจัดทำและลงบันทึกด้านรับและด้านจ่าย
 • ใช้ Express ได้ มีความรู้เรื่องบัญชีการเงินและภาษี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียดถี่ถ้วน ชอบเรียนรู้ มีไหวพริบ

15-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Junior accountant
 • Accounting service
 • Accountant

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 3 years of experience in accounting functions.
 • Good command of English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีด้าน AR , AP
 • จัดทำเอกสารด้านการขาย, เปิดบิล
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

15-Jun-18

 

Applied
 • 0-2 years of relevant work experience on NAV
 • New graduatation, required Accounting background
 • Experience on Fund Accounting and Fund Services

14-Jun-18

 

Applied
 • 3-5 years of working experience in Accounting
 • Ensure GL account reconciliation (AR,GL)
 • Knowledge in Accounting Standards and Tax Laws

14-Jun-18

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

14-Jun-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ทำงานตามที่รับมอบหมาย
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree preferable in Accounting
 • Proficiency in English Communication
 • 0-2 years of experience in Accounting

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • Accounting Officer

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • responsible for recording movements of Fixed Asset

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Accounting
 • At least 0 - 2 years of experience in
 Accounting
 • Gather invoice and transaction data

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สรุปยอดภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
 • บัญชีต้นทุน ตรวจสอบสต๊อก ตรวจสอบยอด
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน 0-2 ปี

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • PC skills e.g. Excel, Word, Power Point
 • Good command in English both written and spoken

13-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกบิลขาย ดูแลเอกสารการเบิกของ
 • วุฒิ ปวช ปวส หรือปริญญาตรี
 • มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษางาน

13-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชีลูกหนี้
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting with 2 years exp.
 • Able to work under pressure and good interpersonal
 • Graduated from top 5 university will be advantage

13-Jun-18

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

13-Jun-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Having a Certificate of CPD
 • Trading Firm, Accounting Staff

11-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกบัญชีได้อย่างแม่นยำ
 • ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

11-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Responsible for accounting transaction. AP, AR
 • Verify WH/T and VAT calculation

10-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2 years plus of experience in AP/AR accounting/tax
 • Able to work independently and under pressure

08-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือนเพิ่มตามผลงานและผลประกอบการ
 • Office ใกล้ BTS สนามกีฬา / MRT สามย่าน
 • บริษัทเราชอบรับฟังไอเดียดีๆของพนักงาน

07-Jun-18

THB16k - 20k /month

Applied