• ปวส.สาขาการบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปด้านบัญชี
 • พูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Computer literacy especially in MS. Excel
 • VAT Knowleadge is a must

14-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีั
 • งานการเงิน
 • งานเอกสารด้านรับ-ด้านจ่าย

14-Feb-20

 

Applied
 • Multinational Australian Company
 • Excellent Benefits and Career Progression
 • Opportunity to Learn and Develop

14-Feb-20

THB35k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor 's or Master 's degree in Accounting
 • Experience in Financial and Accounting
 • Have experience in Manufacturing accounting

14-Feb-20

 

Applied
 • accounting transaction
 • Fixed assets physical counts, Inventory
 • PND50,51

13-Feb-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Age over 24-30 years old
 • At least 1-3 year experience in accounting filed.
 • Performing daily accounting

13-Feb-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting Costing
 • AP AR
 • Accounting Finance

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

12-Feb-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree of Accounting & Finance related
 • Age between 23-50 years old are welcome
 • Good communication and looking for the challenging

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทดต่อแรงกดดันได้ดี

06-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 year experiences in A/P Accounting
 • Experience in SAP is an advantage

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied