• มีความรู้ความเข้าใจด้านการคำนวณต้นทุน
 • มีความสุขุมรอบคอบ
 • ยินดีพิจารณานักศักษาจบใหม่

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Account Payable and documentation
 • VAT report and documentation
 • fixed cost fixed asset

21 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม WinSpeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำระบบสินค้าคงคลัง
 • คำนวณต้นทุนผลิตประจำเดือน

22-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

18-Aug-17

 

Applied
 • Accounting & Finance (Tax) Asst. Manager
 • Sr.Training Officer
 • OEM Sales Officer

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาการบัญชี/การเงิน
 • สามารถบันทึกเดบิต-เครดิตได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.