• ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกบัญชีได้อย่างแม่นยำ
 • ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีด้าน AR , AP
 • จัดทำเอกสารด้านการขาย, เปิดบิล
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

11 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย (ภ.พ. 30 )
 • การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท /รับวางบิล จ่ายเช็ค

12 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Junior accountant
 • Accounting service
 • Accountant

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือนเพิ่มตามผลงานและผลประกอบการ
 • Office ใกล้ BTS สนามกีฬา / MRT สามย่าน
 • บริษัทเราชอบรับฟังไอเดียดีๆของพนักงาน

12 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-3 years of experience in Accounting
 • Excellent oral, written and presentation skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

21-Jun-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Good command in English
 • 1-2 years of accounting experiences
 • Prepare and complete on monthly VAT report

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting with 2 years exp.
 • Able to work under pressure and good interpersonal
 • Graduated from top 5 university will be advantage

20-Jun-18

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

20-Jun-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Responsible for accounting transaction. AP, AR
 • Verify WH/T and VAT calculation

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • responsible for recording movements of Fixed Asset

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Accounting
 • At least 0 - 2 years of experience in
 Accounting
 • Gather invoice and transaction data

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สรุปยอดภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
 • บัญชีต้นทุน ตรวจสอบสต๊อก ตรวจสอบยอด
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน 0-2 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • PC skills e.g. Excel, Word, Power Point
 • Good command in English both written and spoken

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

19-Jun-18

 

Applied
 • Full accounting transaction (A/P, A/R, G/L)
 • Ensure all account transactions are accurate
 • Fresh graduate are welcome

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 25 years old, Female is preferred
 • 2 years exp in accounting functions; AR, AP
 • Excellent command of English is preferred

16-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 3 years of experience in accounting functions.
 • Good command of English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความอดทน สู้งาน

14-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ทำงานตามที่รับมอบหมาย
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree preferable in Accounting
 • Proficiency in English Communication
 • 0-2 years of experience in Accounting

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • Accounting Officer

14-Jun-18

 

Applied
 • ออกบิลขาย ดูแลเอกสารการเบิกของ
 • วุฒิ ปวช ปวส หรือปริญญาตรี
 • มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษางาน

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2 years plus of experience in AP/AR accounting/tax
 • Able to work independently and under pressure

08-Jun-18

Salary negotiable

Applied