• ปิดรายงานบัญชีลูกหนี้ประจำเดือน และประจำปี
 • จัดทำรายงานภาษี และยื่นแบบขอคืนภาษี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีด้าน AR 4 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการวางบิล
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการตั้งหนี้
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

14 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

14 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

22-Jan-18

 

Applied
 • ปวช / ปวส ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 22 – 30 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ป.ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความซื่อสัตย์-ขยัน อดทน

21-Jan-18

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Good command in English

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์บัญชีการเงิน

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ การทำบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • รวบรวมและบันทึกเอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.