• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้เครื่อง PC , Word/Excel ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้นในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-3 years of experience in Accounting
 • Excellent English skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Accounting
 • 2 years of experience in Accounting
 • Excellent English skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานด้านปฏิบัติการกองทุน
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

25-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช, ปวส, หรือปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • รับนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

25-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-5 years of experience in Accounting
 • Strong communication skills

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บัญชี,จัดซื้อ

24-Sep-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • การบัญชี

24-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำ-บันทึก รายงานและเอกสารทางบัญชี ละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ บัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • เงินเดือน 14-18k หนักเอาเบาสู้

24-Sep-18

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
 • ทำงานเกี่ยวกับบัญชี-การเงินทั่วไป
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป

24-Sep-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • Bachelor Degree
 • 0-2 years of experience
 • 5-day work

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3-5 years of experience
 • 5-day work

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3-5 years of experience
 • 5-day work

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 0-2 years of experience
 • 5-day work

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-2 years of accounting experience.
 • Excellent in interpersonal and communication skill

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Responsible for accounting transaction. AP, AR
 • Verify WH/T and VAT calculation

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer (AR)
 • SAP
 • English speaking

21-Sep-18

 

Applied
 • Responsible for accounts receivable (AR)
 • Graduated with a Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum of 2 years experience in the accounting

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Minimum 1 year working experience in accounting
 • Able to communicate in English (Reading & Writing)

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • Have 2-3 years of experience in finance
 • Good knowledge of bookkeeping

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with retail business and Oracle
 • 2 years of experience in Cash Management
 • Fair command of spoken and written English

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี
 • เงินเดือนตามตกลง โดยพิจารณาจากความสามารถประสบการณ์
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี ระบบบัญชี
 • ประสบการณ์ ด้านการบันทึกบัญชี และภาษี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี

11-Sep-18

 

Applied