• วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ป.ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความซื่อสัตย์-ขยัน อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Good command in English

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • admin
 • Control AR Outstanding
 • 1-2 years of experience in FMCG

17-Jan-18

 

Applied
 • Accounting (AP)
 • SAP
 • Reconciliation

17-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้และทักษะทางบัญชีและภาษีอากร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

17-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดำเนินการ ลงบันทึกทางด้านบัญชีให้มีความครบถ้วน
 • ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปิดรายงานบัญชีลูกหนี้ประจำเดือน และประจำปี
 • จัดทำรายงานภาษี และยื่นแบบขอคืนภาษี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีด้าน AR 4 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Express จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • Female, age not over 30 years old
 • Good attitude, Present Personality, Honesty
 • 1-3 years experience as an accounting and finance

15-Jan-18

 

Applied
 • ปวช / ปวส ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 22 – 30 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

13-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.