• ปวส. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

5 hours ago

 

Applied
 • AP
 • Accounting
 • Finance

16 hours ago

 

Applied
 • Record account payable
 • Receive the billing note and check document
 • Prepare payment to suppliers

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 3-10 years experienced in Accounting and related
 • Dealing in accounting project, oracle platform

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounting > General Accounting
 • Accounting > Credit Control
 • Accounting > Others

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Account

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ค้นบัญชีลูกหนี้ สต๊อค หรือบัญชีทั่วไป
 • บันทึกการรับเงินเข้าระบบบัญชี
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 2 years of experience in account payable
 • Knowledge of Accounting Standard & Tax Law

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 - 5 years of experience in Accounting
 • Match AP and AR transactions with bank statements

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Welcome New Graduted
 • General Account
 • Flexible Time

12-Feb-20

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Age Not Over 35 Years Old
 • At Least 3 Years Experience in Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting

11-Feb-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • College or above, major in accounting or finance
 • Minimum 1 year experience in finance & accounting
 • Good organizing and interpersonal skill

10-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word / Excel / SAP ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

10-Feb-20

 

Applied
 • Responsibilities account balance sheet
 • Property and facilities management
 • Professional Accounting qualification preferred

10-Feb-20

 

Applied
 • งานด้านบัญชีการเงิน (บัญชีจ่าย)
 • งานด้านบัญชีทรัพย์สินบริษัท
 • งานด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

04-Feb-20

Salary negotiable

Applied