• วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในส่วนงานบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี

12 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • CPD
 • Accountant

18 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Manage outsourced fund managers
 • Master's Degree in Finance/Accounting
 • Minimum 5 years of working experience

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience
 • 5-day work

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management of the team, financial statement review
 • Bachelor degree
 • Experience in doing bookkeeping/ tax filling

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounting and financial and financial statements
 • cash flow , SAP, Hire Purchase ,Leasing,Auditing
 • transactions , Book closing and report

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years’ experience in Finance & Accounting Dept
 • Good English communication skill

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 5-10 years accounting and financial and taxation
 • Good Command in both English communication

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance
 • Month end closing
 • CPD License

18 hours ago

 

Applied
 • Chemical Trading
 • SAP, Big 4 Audting firms
 • Top university, Sales

18 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบัญชี
 • สามารถวางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลได้

24-Sep-18

 

Applied
 • Costing
 • Accounting
 • Finance

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Job
 • Electronics manufacturing
 • Manufacturing cost management

24-Sep-18

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

24-Sep-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Finance and Accounting, CPA is a plus
 • Corporate accounting experience
 • 3 years accounting experience as controller

24-Sep-18

 

Applied
 • Auto Leasing System, Hire-Purchasing
 • Finance and Accounting System
 • ERP

24-Sep-18

THB55k - 70k /month

Applied
 • 10 years experience in financial & cost accounting
 • Experience with manufacturing companies
 • JDE knowledge and experience

24-Sep-18

 

Applied
 • Inventory Transactions
 • Inventory for Inter-companies
 • Inventory for Exports

24-Sep-18

 

Applied
 • Female, Age between 35 - 40 years old
 • 10 yrs in accounting & financing field
 • 5 yrs accounting managerial level

22-Sep-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work exp., min. 5 yrs, in accounting field
 • Strong knowledge of Thai Revenue Codes

21-Sep-18

 

Applied
 • Managerial Accounting / Accounting Consolidation
 • Good English communication
 • SAP - COPA / SAP - FI

21-Sep-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • US GAAP
 • CFO (SEA) from New Zealand and CFO (APAC)

21-Sep-18

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Managing day-to-day transactions 2 subordinates
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 5 years’ experience in accounting

21-Sep-18

 

Applied
 • Finance Manager, Accounting Manager
 • Retail, beauty product
 • Finance, Accountant

21-Sep-18

 

Applied
 • Good English communications
 • work with international firm
 • Costing experience

21-Sep-18

 

Applied
 • Multinational Company
 • Dynamic Finance Team
 • Good working environment

21-Sep-18

 

Applied
 • Good command in English.
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • General accounting duty.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Assist in implementing the appropriate finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Strong background in Finance and Accounting

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Managerial Accounting, Business Controlling
 • Financial Analysis, Planning, Forecasting
 • Good command in English skill

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 7 years proven experience in AR Management
 • Good command in English.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Accounting or related field
 • Work experience in accounting and at a management
 • Ability to communicate in English

20-Sep-18

 

Applied
 • Monitor overall accounting, AR, AP, GL, Taxation,
 • Coordinate with external auditor & Revenue
 • Provide budget/cash flow

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Good command in English.
 • Working Hour: Monday-Friday 08:30-17:00.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Insurance (Life & Non-Life)
 • OIC Report, Financial Data management
 • CPA Certificate, IFRS

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Trading
 • Month end closing, Tax, VAT
 • , Financial Statement, IFRS

20-Sep-18

 

Applied
 • Desire to work in a startup environment
 • 3-5 years experience in Finance and Accounting
 • Strong analytical and project management skills

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Minimum 3 years of working experience
 • Strong Excel skills and experience in using ERP

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 10 years of experience in financial analysis
 • A systematic and quick thinking

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • To plan & control all loops of account receivable
 • Bachelor or higher in accounting, finance
 • Min 7+ years proven experience in AR Management

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality with excellent command in English
 • Master's Degree graduate in Finance, Accounting
 • Fresh graduates or professionals

19-Sep-18

 

Applied
 • Good in English language communication
 • 7 years working experience in Accounting
 • Handle income tax

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Oversee and manage Accounting Team
 • Good in English and Interpersonal skills

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Finance Manager
 • Accounting Manager

18-Sep-18

 

Applied
 • Leasing Business
 • Month end closing
 • Consolidation

18-Sep-18

 

Applied
 • Fast Growing and Western Environment
 • Management of a team of 8 people
 • Attractive salary package

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Certified Public Accountant (CPA) license required
 • Excellent computer skills

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Facilitate on Annually tax return.
 • Consolidate cash in/cash out

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 7 years of experience in corporate companies
 • 2-3 years of experience in the auditing industry

13-Sep-18

 

Applied
 • TFRS, IFRS and taxes
 • Life insurance
 • Accounting Manager

07-Sep-18

 

Applied