• ประสบการณ์บัญชีบริหาร 5 ปีขึ้นไปสายธุรกิจ trading
 • มีประสบการณ์ใช้ระบบ SAP (FI, MM)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

7 mins ago

 

Applied
 • เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

36 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting Manager
 • Food & Beverages Industry
 • Job in Bangkok Thailand

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

7 hours ago

 

Applied
 • ประจำออฟฟิศสีลม , ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
 • เปิดรับผู้บริหารรุ่นใหม่ มองหาโอกาสความก้าวหน้า

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

16 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Manage all accounting and financial operations
 • Leadership, management and team-working skills
 • Fluent command of English both in spoken & written

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage a payment
 • Manage Bank reconcile statement.
 • Por. Ngor. Dor. 1,3,53 and Social security

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP (SAP One)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีการเงิน 10 ปีขึ้น
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

16 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ออกรายงานภาษีซื้อ
 • นำส่ง ภงด.1,ภงด.1ก, ภงด.3, ภงด.53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การบัญชี

16 hours ago

 

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Banking, Online Payment, E-Money
 • Finance Controller with Accounting background
 • Good personality

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดี

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
 • อายุ 35-45
 • บริษัทมีความมั่นคง

16 hours ago

 

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน
 • หากมี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำงบประมาณประจำปี

16 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 • บัญชี
 • การเงิน

16-Jun-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งระบบ
 • บริหารงานด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

16-Jun-18

 

Applied
 • ได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี
 • เงินเดือนสามารถตกลงกันได้

15-Jun-18

THB5k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Analyzing skill
 • Financial statement
 • Good command of English

15-Jun-18

 

Applied
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย (ภ.พ. 30 )
 • การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท /รับวางบิล จ่ายเช็ค

15-Jun-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting and finance
 • Work in Chonburi province

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Finance Manager
 • Finance and accounting manager

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน โบนัส เงินพิเศษ ประกันสังคม
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • the crystal SB ราชพฤกษ์

15-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 15 years of experience in Finance and Accounting
 • Accounting experiences in Trading company/industry
 • Hard working, energetic and leadership skills

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Strong General Accounting Principles, Costing

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • ทำรายงานจ่ายค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

15-Jun-18

 

Applied
 • 0-2 years working experience
 • Good in Microsoft Office and Internet
 • Good in English conversation and writing

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้เรียนรู้เร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีความอดทน

15-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
 • มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

15-Jun-18

 

Applied
 • Accounting and Finance Manager
 • สื่อสารภาษาจีน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountancy
 • work exp, 2 years, in accounting supervisor level
 • Having a Certificate of CPD

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 30 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งาน 10 ปี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jun-18

 

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี
 • เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบได้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance manager
 • Finance experience 10+, middle management 3+
 • Contact: arpusara.s@nuffnang.com

15-Jun-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

15-Jun-18

 

Applied
 • -มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานสูง
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

15-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

15-Jun-18

 

Applied