• ผู้บริหารบัญชี&การเงินในบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยี
 • ทำงานในธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง
 • งานที่มีความท้าทาย ได้เรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่ภูเก็ต
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • สวัสดิการดี

8 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum, Bachelor Degree in Accounting
 • Minimum 5 years experience
 • Proficiency in Thai and English communication

15 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

20 hours ago

 

Applied
 • ธุรกิจยานยนต์
 • งานบัญชี ผู้จัดการบัญชีการเงิน
 • พนักงานบัญชี

20 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย1 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสาขาบัญชี การเงิน/บริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินอื่นๆ
 • สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี
 • ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน

20 hours ago

 

Applied
 • Age 40-45 years
 • Bachelor’s/Master Degree in Accounting&Finance
 • TOEIC score over 700

20 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good co-4 years work experience in Costing
 • Experience in ACCPAC system

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • multi-currency consolidation report
 • Able to overseas traveling, Good English
 • CPA, Audit Firm background

20 hours ago

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • จบการศึกษาคณะ บัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Accounting
 • Finance

20 hours ago

 

Applied
 • Ability to work under pressure
 • Overall accounting and financial aspects
 • 3 year of working experience

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20 hours ago

 

Applied
 • Accounting exp, in After sales services business
 • Finance and Accounting manager
 • Good command of english

20 hours ago

 

Applied
 • บัญชีด้านต้นทุน
 • บัญชีบริหาร
 • บัญชีการเงิน

24-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years of working in GL/AP/AR
 • Good in English, work with different time zone

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 10 years in Accounting and Finance
 • Airline, Hospitality and Service Industry

24-Feb-20

 

Applied
 • Manage Accounting and Costing Teams
 • Financial Strategy
 • Team Leadership

24-Feb-20

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 8 years of experience in field, MNC
 • Manufacturing, IFRS, GAAP, SAP, Good English

24-Feb-20

 

Applied
 • 5 years experience Full-Loop Accounting functions
 • Background from Logistics services / Good English
 • Knowledge of IFRS accounting rules/ TAX, VAT

23-Feb-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • 5-10 years experience all Accounting functions
 • Experience in Managerial level and team management
 • Manage AR, AP, GL, and Fixed Asset / Good English

22-Feb-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • Manager

21-Feb-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านยานยนต์ อย่างน้อย 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ปิดงบ วิเคราะห์งบ

21-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 4 years of accounting experience
 • Bachelor's degree in Accounting
 • CPD License is advantage

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 7 years of experience
 • Professional Accounting or Financial Management
 • Experience of working in an international enviro

21-Feb-20

 

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • วันหยุด เสาร์ อาทิตย์
 • ที่ทำงานใกล้ BTS ช่องนนทรี

21-Feb-20

THB20k - 35k /month

Applied
 • ป.ตรี บัญชี , ประสบการณ์ 1-3ปี , ทำบ/ช จ่าย/รับ
 • ทำ Vat หักภาษี ทำแบบนำส่ง ภงด ภพ
 • ใช้โปรแกรมบัญชีได้ , ได้ Express พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-20

 

Applied
 • จบทางด้านบัญชี
 • ซื้่อสัตย์สุจริต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Working with dynamic culture
 • Convenient location near BTS

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีั
 • งานการเงิน
 • งานเอกสารด้านรับ-ด้านจ่าย

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปิดงบได้ สามารถรับผิดชอบงานบัญชีและการเงินได้

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • อัตราเงินเดือนตามตกลง
 • สวัสดิการเลือกได้

21-Feb-20

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Global Company
 • Dynamic Team
 • Fringe Benefits

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • English communication
 • Finance and Accounting xperience
 • leadership skills

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor - Master Degree in Accounting / Finance.
 • Experienced in executive level of Finance Mgt.
 • Good decision making and problem solving skills.

20-Feb-20

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
 • งานภาษี
 • งานบัญชี

20-Feb-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting/ Finance
 • expense and ensure budget control
 • Strong analytical skills

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and Finance
 • CPD License
 • Japanese company

20-Feb-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานจ่ายเจ้าหนี้การค้า ส่งหัวหน้าทุกสิ้นเดื

20-Feb-20

 

Applied
 • accounting and finance
 • accounting process
 • Conduct Cost Controlling

20-Feb-20

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied