• ปวช., ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดรวบรวมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • FOREX/Loan/Banking related activities
 • Company insurance management
 • Corporate secretary

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี-สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและพูดภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supports financial decision-making
 • Prepares monthly, quarterly and annual statements
 • Prepares special reports by studying variances

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • จัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสดได้

15 hours ago

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ25ปีขึ้นไปการศึกษาป.ตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี
 • มีประสบการณ์การปิดงบการเงิน

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบยอดรับเงินจากบัตรเครดิต
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • Salary: 130 – 200K
 • Good command of written and spoken English.
 • able work under pressure to meet the deadline

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee all the finance & accounting's activities
 • More than 10 years experience in accounting field
 • At least 3 years experience in Financial Sector

15 hours ago

 

Applied
 • accounting
 • finance
 • management

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานประจำวันด้านการเงินของฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน
 • วิเคราะห์และรายงานความเสี่ี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้
 • จัดทำ ภง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,รับวางบิล
 • ตัด statement ,ตั้งหนี้,คีย์ภาษีซื้อ,คีย์รายการขาย

15 hours ago

 

Applied
 • ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้
 • จัดทำ ภง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,รับวางบิล
 • ตัด statement ,ตั้งหนี้,คีย์ภาษีซื้อ,คีย์รายการขาย

15 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเชิงระบบ
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถประยุกต์การทำงานให้เข้ากับองค์กร
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน
 • หาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาทักษะในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • เชียงใหม่

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด. 3 และ 53)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53, 54 ภ.พ. 30, 36
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายเงินทั้งหมด
 • จัดทำตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆได้แก่ภพ.30
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าและจัดส่ง

15 hours ago

 

Applied
 • Global leading manufacturing company
 • Good benefits scheme
 • 5 working days (Mon-Fri)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงา
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชี,ควบคุมดูแลเงินสดย่อย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีประสบการณ์ 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

18-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • อายุงาน 5 ปี
 • ปริญญาตรี
 • ผู้จัดการ

18-Jan-18

 

Applied
 • monitor company’s cash status & prepare cash flow
 • day-to-day operations of the accounts payable
 • Prepare monthly/quarterly/yearly financial report

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

18-Jan-18

 

Applied
 • Collecting data to determine costs of production
 • Ability to make costing standard
 • Perform costing budget, contribution margin report

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบการยื่นเสียภาษีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถดำเนินการบัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่ายได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้

18-Jan-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • Experience in Freight Forwarding business
 • 3 years of experience in an accounting and finance

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีใบอนุญาต CPD
 • ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป อายุ 30 - 40 ปี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18-Jan-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน การบริหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีความเข้าใจในหลักการบริหารกระแสเงินสด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • as least 5 years experience in account
 • Good command of spoken and written English
 • working place in Chiang Rai

18-Jan-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การงานด้านงานบัญชี การเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี ในระดับผู้จัดการ

18-Jan-18

 

Applied
 • AR, AP
 • audit
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม ERP
 • คล่องตัว ทำงานเชิงรุก
 • มีความอดทน ขยันเรียนรู้งาน

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์บัญชีการเงิน

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัยชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.