• ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ประสบการณ์การทำด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชีโดยตรง

28 mins ago

 

Applied
 • Overseeing accounting an finance operation
 • Challenging works in startup environment
 • 1 day/week working from home

1 hour ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2 years of working in GL/AP/AR
 • Good in English, work with different time zone

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting field
 • Over 10 years of management experience in a global
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • 5+ Yrs Managing Overall Finance/Acctg Function
 • Solid Experience & Exposure on Project Accounting
 • Having CPD License is an Advantage

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร
 • Accounting and Finance staff
 • พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน

9 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • accounting
 • Computing taxes and prepare tax returns
 • Thorough knowledge of basic accounting

10 hours ago

 

Applied
 • Be the IPO project spearhead
 • Competitive package

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ความสามรถด้านบัญชีอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคล
 • ประเมิน วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในการบริหารด้านบัญชี

10 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Prawet/Suanluang
 • 70-90K
 • Construction

22 hours ago

 

Applied
 • Must have exp. in Accounting, Finance and GA
 • Must have experience in new setup company
 • English: Business level (Report to Australian GM)

04-Aug-20

 

Applied
 • Accounts Receivable
 • credit note, debit note
 • VAT Sell report

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Western Environment
 • Opportunity to Manage the Team

04-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or higher
 • Good knowledge of TAS, TFRS
 • 2 yrs exp in cost accounting for manufacturing

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • อายุ 35-45 ปี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงเรียนเอกชน, นานาชาติ
 • สามารถปิดงบบัญชีได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • Ayutthaya
 • Cost Accounting Manufacturing Environment
 • Good in English

03-Aug-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้
 • Excellent in English
 • มีทักษะวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

03-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • Age 40-45 Years
 • Experience In Manufacturing Environment
 • Able To Use SAP Would Be Advantage

03-Aug-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • Senior Finance and Accounting
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
 • หัวหน้างาน การเงินและบัญชี

03-Aug-20

 

Applied
 • At least 10 years experience and CPA
 • At least 3 years experiences with big4 audit fir
 • Proficient in English •Certified Public Accountan

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female// age 40-45 // Manager Level !!
 • 5 years’ experience in Account and Finance Manager
 • High Salary//Good Reputation//Great Location!!

03-Aug-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ปริญญาโท ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ที่ audit firm Big 4 เป็นเวลา 5-7 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการสรุปรายได้-รายจ่าย จากการขนส่ง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • CPA holder is preferable
 • At least 3 years of experience from Real Estate
 • Budget Management

02-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำ Cash flow Budgeting และโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ และมีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี

01-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีเอกสารรับรอง CPD หรือ CPA

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • เคยใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน/ปี

31-Jul-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting and Finance
 • Manufacturing, Costing
 • CPD is a must

31-Jul-20

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน
 • มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทัศนคติดี

31-Jul-20

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดงบ
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 • สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีในงบการเงินได้

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 5 years management experience
 • Need experience and good at BOI

31-Jul-20

 

Applied
 • Work experience, more than 7 yrs. in Account
 • Have Knowledge in accounting and taxes
 • Bachelor's Degree in any related field

31-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years of experience in Accounting
 • Degree or Higher in Accounting
 • Responsible for company accounting

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree of Accounting, Finance
 • Accounting, Finance, Finance Analysis, Reporting
 • Costing, Budgeting, Tax, Good English, SAP

30-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor' degree of Accounting and Finance filed.
 • IFRS, and GAAP experience
 • Good command in English.

30-Jul-20

 

Applied
 • Aged Between 31-35 Years Old
 • 7+ Yrs Professional Exp. w/ 3-4 Yrs in Audit
 • Fluent in English (Spoken/Written)

30-Jul-20

 

Applied