• มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย1 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสาขาบัญชี การเงิน/บริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชีั
 • งานการเงิน
 • งานเอกสารด้านรับ-ด้านจ่าย

21-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบทางด้านบัญชี
 • ซื้่อสัตย์สุจริต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานจ่ายเจ้าหนี้การค้า ส่งหัวหน้าทุกสิ้นเดื

20-Feb-20

 

Applied
 • บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (ซอยนาคนิวาส 6)
 • เงินเดือน 18000 บาท หรือตามความสามารถและประสบการณ์
 • มีประกันสุขภาพหมู่, อุบัติเหตุ,ประกันสังคม

18-Feb-20

THB16k - 35k /month

Applied
 • 10 years full loop Accounting and Finance
 • background from Automotive or Logistic
 • 3 years of working in managerial level

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • minimum 3-5 years of experience
 • AP and AR

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied