• ได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำบัญชี
  • เงินเดือนสามารถตกลงกันได้

14 hours ago

THB5k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • Financial, Accounting Background
  • Account Payable, Account Receivable
  • Base in Kuala Lumpur, Malaysia

14 hours ago

 

Applied
  • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย (ภ.พ. 30 )
  • การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท /รับวางบิล จ่ายเช็ค

14 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
  • ทำรายงานจ่ายค่าคอมมิชชั่น
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14 hours ago

 

Applied
  • เป็นผู้เรียนรู้เร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
  • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีความอดทน

14 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

  • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
  • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

14 hours ago

 

Applied
  • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
  • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
  • accountant experience
  • english communication
  • computer literacy

21-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Male or female, age not over 30 years old
  • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
  • 3 years’ experience in accounting payable

21-Jun-18

 

Applied
  • งานจัดการเอกสารบัญชีและการเงิน
  • ออกบิล , วางบิล, ดูแลและจัดส่งเอกสารต่างๆ
  • ทำงานผ่านระบบ CRM ของบริษัท

21-Jun-18

THB5k - 13k /month

Applied
  • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

21-Jun-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Deegre in Accounting
  • Age Between 25-30
  • Experience in accounting

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี บัญชี หรือการเงิน
  • จัดทำรายงานบัญชี-ภาษี
  • ทำงานในสายงานบัญชี หรือการเงิน มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Jun-18

 

Applied
  • BA or higher in Accounting, Financial or related
  • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
  • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

19-Jun-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19-Jun-18

 

Applied
  • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

19-Jun-18

 

Applied
  • Senior Account, experience with good salary
  • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
  • A minimum of 3 year experience in accounting

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ขับรถยนต์ได้

18-Jun-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

18-Jun-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
  • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

18-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งระบบ
  • บริหารงานด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี

16-Jun-18

 

Applied