• วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใชัโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

16 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 32 years old.
 • At least 3 year working experiences.

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

16-Mar-18

 

Applied
 • ทุนการศึกษา
 • การศึกษา/ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาสายวิชาชีพ

15-Mar-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี
 • บรรจุบุคลากรทางการศึกษา

15-Mar-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (AP)
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือธุรการบัญชี 1-4 ปี
 • ข้อเสนอพิเศษ หากผ่านบริษัทรับทำบัญชี หรือ Auditing

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

14-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ทำงานที่จังหวัด เชียงรายได้
 • สามารถใช้Program Express ได้

14-Mar-18

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

14-Mar-18

 

Applied
 • จบ ปวส. -ป.ตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

13-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงเวลา

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี และ การเงิน
 • มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

12-Mar-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53, 54 ภ.พ. 30, 36
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

12-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้

10-Mar-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายเงินทั้งหมด
 • จัดทำตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆได้แก่ภพ.30
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าและจัดส่ง

09-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.