• จัดทำบัญชีบริษัท ( ลูกหนี้ การเงินรับ/จ่าย)
 • ปวส. การบัญชี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางบัญชี/การเงิน เท่านั้น

17 hours ago

 

Applied
 • เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาการบัญชี, 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี, ทำงานที่นนทบุรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in accounting
 • 5 years of experience in cost accounting
 • Strong analytical skill and teamwork skill

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บัญชี
 • ทำงาน 5 วัน
 • Express

17 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female , 32-40 years old.
 • Education: Bachelor 's or Master 's degree
 • Have experience in Financial and Accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Sep-17

 

Applied
 • Good knowledge in Accounting procedures
 • Financial Planning
 • Accounting Report

19-Sep-17

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถออกไปตรวจงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Offices
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

19-Sep-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 22-35 ปี
 • ปวช. - ปวส. สาขา บัญชี-การเงิน

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 3 ปี ขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน

18-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำ ภงด.2, ภงด.3, 53, 54, ภพ.30, 36
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ Supplier
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Sep-17

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-27ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Sep-17

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 24-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Formular 4

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์บัญชีทั่วไป/เจ้าหนี้บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลบัญชี การเงิน และ บุคคล
 • วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำบัญชีต้นทุน บัญชีแยกประเภท

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-27ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15-Sep-17

 

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง
 • ประกันกลุ่ม
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

14-Sep-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in accounting payable

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.