• ต้องการคนมาพัฒนาระบบ
 • โบนัสตามผลงาน
 • สถานที่ทำงานเดินทางสดวก

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 40 -50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 28 – 45 years
 • 5 years’ experience in Finance & Accounting Dept
 • Good English communication skill

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 • บันทึกบัญชี, ปิดบัญชีรายเดือน และงบการเงินประจำ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางบัญชีและการเงิน

22-Sep-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Experience with SAP software is preferable.
 • Maintain schedules and books of US GAAP

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting and Finance Manager
 • Healthcare business
 • Fluent in Microsoft office

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Mcs.Office. / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

22-Sep-17

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

22-Sep-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Able to work in VIETNAM
 • Must have previous working experience in Vietnam
 • Abie to set up finance & accounting systems

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 35-46 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งบัญชีและการเงิน 10 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Management Level
 • Entertainment Service

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee Accountant and finance function
 • Ensure appropriate accounting control procedures
 • Good command of English

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3-5 years working experience as accounting manager
 • Have diligence, honesty, intention to work

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3+ years as Finance & Accounting Manager
 • Knowledge of SAP and /or other ERP as well as US
 • Review bank reconciliations, loan schedules

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP is a must
 • Exp. in overall of accounting
 • CPD is required

22-Sep-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachlor's degree in Accounting
 • At least 8 years working experience of Accounting
 • 3 years working experience of Financial Analysis

22-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance Manager
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • อสังหาริมทรัพย์

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male,38-45 years old,Bachelor in Accounting
 • 10 years exp as Acct&Finance Manager in Trading
 • Good command in English

21-Sep-17

 

Applied
 • Manage local tax compliance and statutory
 • Set up and implement accounting and finance
 • Implement company policies for investment

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

21-Sep-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Experience in Tax and Accounting
 • Strong knowledge of SAP Finance

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 10-15 years experience in Finance
 • 35-39 years

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in a big 4 audit firm is a plus
 • Understand tax knowledge of Thai GAAP

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 30 – 45years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience with Oracle software is preferable.

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Male or female with ages 35 years old and above
 • Experienced over 12 years in accounting & finance

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct and coordinate daily activity and operation
 • Experience 8-10 years up in Accounting
 • Male/Female , aged between 30 - 40 years old

21-Sep-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5 ปี ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
 • ประสบการ์ทำงาน 10 ปี ไม่นับรวมตำแหน่งระดับบริหาร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 40-50 ปี

21-Sep-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Oversee all finance & accounting's activities
 • Ensure compliance of operations, internal control
 • Experience in Electronic Manufacturing, SAP

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Chemical industry
 • Job in Bangkok, Thailand

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Salary, fixed and variable bonus
 • insurance, provident funds and other benefits

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National with excellent command in English
 • Master's Degree graduate in Finance, Accounting
 • Fresh graduates or professionals

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 7 years working experiences in financial
 • Knowledge of TFRS and tax regulation is preferable

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 35- 40 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • 10 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชีและการเงิน

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • CPD certified is require
 • Good command in English

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mths, Med&Health Ins, Prvd F, Meal,Trans
 • Global up to date Digital Manufacturing
 • Exp. in Accounting over 10 yrs.

20-Sep-17

 

Applied
 • Female with Degree in Accounting and/or Finance
 • 10 or more years of experiences in Finance & Admin
 • Experience overseas, Involved with management

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in the accounting field
 • Experience in accounts closing and taxation
 • Managing day to day operations

20-Sep-17

 

Applied
 • Financial Analysis, accounting, budgeting, report
 • 8 years experience in manufacturing industry
 • Risk Management, due diligence, audit background

19-Sep-17

 

Applied
 • Immediate stark work is an advantage
 • bachelor / Master degree
 • Salary 18,000-25,000THB.

19-Sep-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Prepare monthly/quarterly/annual report
 • Manage budgets
 • Manage a company’s financial accounting

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Experience in Account Payable, Fixed Assets GL

19-Sep-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Retail

19-Sep-17

 

Applied
 • Thai National, aged above 35 years old
 • Master's Degree in Finance, Accounting
 • 6-10 Years of experience in finance management

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5-8 years experience in Accounting Manager
 • Good command of English

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • experience required : 2 years
 • Finance and Accounting
 • มีความรับผิดชอบ และมีความกระตืนรือร้น

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.