• มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานของฝ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

36 mins ago

 

Applied
 • CPA preferred
 • Global real estate business
 • Good English

3 hours ago

 

Applied
 • บัญชี-บริหาร
 • ผู้จัดการบัญชี
 • บัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Finance Manager
 • Accounting Manager

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชี Formula

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounting
 • Accounting & Finance Manager
 • Tax

11 hours ago

 

Applied
 • TALING CHAN area
 • Fluent in English
 • Hold CPD

11 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Work Location : Samrong, Samudprakarn
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • 10 years of experiences in Accounting & Finance

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive Salary Benefit, we need you to join us
 • Salary 50,000-85,000 (Negotiable from experience)
 • Can use accounting software / Express

16 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • - มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ
 • - สามารถบริหารการจัดการในระบบบัญชีได้ทั้งระบบ
 • - มีการสื่อสารภายในองค์กรได้ดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ลาพักร้อนสูงสุด 13 วันต่อปี

16 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 35- 45 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • 10 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชีและการเงิน

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • master of Account / Financial age 32-42,Audit,CPA
 • Financial statement and monthly financial performa
 • Forecast and annual budget, Analysis, cost, GL,SAP

20-Jun-18

 

Applied
 • Age between 38 - 47 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • experience of applying IFRS Accounting standards

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Proven accounting/finance experiences, +2 years
 • Fluent in both Thai and English (written & verbal)
 • Become a member of an open-minded/motivated team

20-Jun-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years working experience
 • Manage overall accounting & financial operation
 • CPA preferable.

20-Jun-18

 

Applied
 • finance
 • accounting
 • budget

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน 5 ปี ในระดับหัวหน้า
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Close financing, long term loans, working capital
 • Cash Flow, Forecast, Budget, Consolidated, Report
 • AR,AP, GL, Tax, VAT, WHT, Financial Analyst

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Finance, Accounting
 • Good knowledge of Thailand Tax law
 • CPD is a plus

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Food and Beverage business
 • European restaurant experience
 • Fast moving and growing up business

19-Jun-18

 

Applied
 • Assistant Finance & Accounting Manager
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • Assistant Finance & Accounting Manager

19-Jun-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Finance and Accounting
 • Good command of English
 • Producing monthly reports P&L, Management accounts

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and finance
 • Monthly commentary report (T+3, T+5 and T+7)
 • PCA weekly update report

19-Jun-18

 

Applied
 • Male or Female of age between 35-45 years old
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • At least 7-10 years working experiences in financi

19-Jun-18

 

Applied
 • Manufacturer accounting experience
 • CPA
 • SEC/SET filing submission stage

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้นทุนสินค้า
 • บัญชีนำเข้า-ส่งออก
 • ภาษีอากร

19-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย-หญิง และโปรแกรมบัญชี SAP
 • .มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 15 ปี

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Thai nationality, age between 29-45
 • Manage a full spectrum of financial and accounting
 • Having a Certificate of CPA will be an advantage

19-Jun-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Accounting & Finance Manager
 • Accountant

19-Jun-18

 

Applied
 • Oversee Finance and Accounting operations
 • Experience in manufacturing environments
 • Strong skill in MS Office (Excel, Power Point)

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 31 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express และปิดงบได้
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5 ปี

19-Jun-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 6 mths,MedIns,PrvdF,Life,Transort,Position
 • Global high profitable automation device trading
 • Exp. in Accounting over 15 yrs. & as a Mgr 5 yrs.

18-Jun-18

 

Applied
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

18-Jun-18

 

Applied
 • เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

18-Jun-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 5 years’ experience in Accounting & Finance
 • A profound understanding of Account Closing

18-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting Manager
 • Food & Beverages Industry
 • Job in Bangkok Thailand

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Controlling experience
 • Good in English Command

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in Finance & Controlling
 • Familiar with local regulations,US GAAP,and IFRS
 • Must have a CPD license, a CPA

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Supervision over accounting
 • Set financial and accounting systems
 • Bachelor's Degree or higher in Accountancy

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage all accounting and financial operations
 • Leadership, management and team-working skills
 • Fluent command of English both in spoken & written

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP (SAP One)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีการเงิน 10 ปีขึ้น
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

18-Jun-18

THB55k - 70k /month

Applied