• จัดทำเอกสาร บัญชีซื้อ ขาย
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • AP / Accounting / Finance
 • Bank reconciliations / Pretty cash / Invoices
 • Withholding Tax / VAT

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting & Finance
 • AP / AR / GL / Withholding Tax
 • Business Finance

8 hours ago

 

Applied
 • Graduated from related field
 • Organization skills
 • Positive mindset

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • ทำการ matchingการจ่ายเงิน (Type M)ในระบบบัญชี
 • ตรวจสอบสลิปน้ำมัน(ใบกำกับภาษี)ให้ตรงกับรายงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบเสร็จ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถจับประเด็นสำคัญและสรุปออกมาเป็นรายงานได้

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงและชาย อายุ 21-30 ปี
 • ดูแลด้านบัญชีและการเงิน/เงินสดย่อยในสำนักงาน
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา บัญชี, บริหารธุรกิจ

8 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 3ปี
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน

8 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง / อายุ 30-45 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาการบัญชีและการเงิน
 • บุคลิกสุภาพ คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายสาขา
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • บันทึกรับสินค้า

8 hours ago

 

Applied
 • CPD
 • Accountant
 • Accounting firm

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชี จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชีควบคุมสินค้า วัสดุ อุปกรณ์การผลิต

8 hours ago

 

Applied
 • Handling and managing all accounting activities
 • Good command of English or Korean
 • Knowledge about IFRS Accounting (Consolidation)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินได้

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีด้านบัญชีต้นทุน

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถออกไปตรวจงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Offices
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี หากเคยใช้โปรแกรม Express

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย ,หญิง จบ ป.ตรี สาขาบัญชีหรือสอบบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการตรวจสอบ
 • กรณีไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงาน

25-Sep-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

25-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • งานบัญชี / เพศหญิง อายุ21-24ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สวัสดิการดี / มีประกันสุขภาพ / โบนัส

25-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality Female 28-45 years old
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting

25-Sep-17

 

Applied
 • Minimum of Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years working experience in Accounting
 • Can start working immediately

25-Sep-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน / การบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงินโดยตรง

25-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำ ภงด.2, ภงด.3, 53, 54, ภพ.30, 36
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ Supplier
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • Minimum 3 years of Cost Accounting experience
 • Comprehensive knowledge of costing principles

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • มีประสบการด้านสต๊อก

25-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีบัญชี
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • สามารถปิดบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experience as an Accountant
 • Excellent in MS Office; especially Ms Excel

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
 • รวมทั้งการตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี
 • ระดับการศึกษาม.6 ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • ทำบัญชี ของบริษัท สามารถพูดเขียน พิมพ์ ภาษาจีนได้
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ การทำบัญชี

25-Sep-17

 

Applied
 • เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.,ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี
 • เปิดกว้างสำหรับ ทุกสถาบันการศึกษา
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • กำลังศึกษา ด้านบัญชี การเงิน การจัดการ
 • เปิดกว้างทั้งอาขีวะ , มหาวิทยาลัยปิด และ ม.รามฯ

25-Sep-17

 

Applied
 • 4 years of experience in Tax Accounting
 • Knowledge of Accounting and finance
 • Good communication

25-Sep-17

 

Applied
 • Carry out all accounting functions
 • Prepare monthly reports for the executive director
 • Attend Member event & Board of Directors meetings

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

25-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

25-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

24-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.