• ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือธุรการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้

13 hours ago

 

Applied
 • Accounting Degree
 • Knowledge in AP, AR, GL
 • Good Command of English

13 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Challenge
 • Good career path
 • International organization

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Min 3-5 years of relevant working experience
 • MS office software, accounting software

13 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in AR&AP
 • Good Command of English
 • Knowledge of Oracle/SAP

19-Aug-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • AP, AP Payment, ปิดบัญชี
 • จบปริญญาตรี สาขาบ บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน AP หรือ AP Payment

17-Aug-19

 

Applied
 • GL Accounting
 • SAP, Pivot Table (Excel) and V look up (Excel)
 • 40,000 - 50,000 THB

16-Aug-19

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานจัดซื้อ หรือธุรการ
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
 • มีทักษะด้านการคำนวณและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Aug-19

 

Applied
 • Accountant
 • least 3 years in Accountant
 • SAP

16-Aug-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years accounting experience
 • Strong time-management and organizational skills
 • Good command in English.

16-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

16-Aug-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,บริหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ,มีความชำนาญ MS.Office,Word,Powerpoint

15-Aug-19

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Account Payable, AP Accountant,SAP
 • Review and verify invoices and check requests
 • payment, Track expenses and process expense report

15-Aug-19

 

Applied
 • Accountant is responsible for accounts payable
 • Register invoices, check against PO
 • Maintain and pay petty cash

15-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี การเงิน และการจัดทำงบ
 • ความรู้ในด้านมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานสากล

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 - 5 years of experience
 • Good command of English

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ ตรวจสอบ บัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accountancy or equivalent.
 • 5 years working experience, including AP, AR, GL
 • Fluent in English, both written and speaking

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accountancy or equivalent.
 • 5 years working experience, including working
 • Review All transactions & reconciliation

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการจัดการที่ดี

14-Aug-19

THB45k - 90k /month

Applied
 • Experiences in accounting fields
 • Open for fresh grads
 • Good command in English

14-Aug-19

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • monthly accounts closing
 • Reporting, GL, Consolidation
 • Background from Big 4, CPA

13-Aug-19

 

Applied
 • Reputable Brand in Global Market
 • Being a part of Multinational Company

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • SAP
 • Based in Bangkok CBD office

07-Aug-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • Global travel company
 • SAP
 • CBD location BTS Access

07-Aug-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • Minimum 5 years relevant experience preferably
 • Multinational company working experience
 • Degree holder in Finance or Accounting

26-Jul-19

 

Applied