• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

20 hours ago

 

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

20 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Experience more than 3 years

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accouning
 • Experience on Accounting 7-10 years
 • Having experience in Fixed Assets module

17-Jan-18

 

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 3 years of experience
 • Good English command

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 0-2 ปี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 7 years experiences in Finance / Treasury
 • Has tax knowledge such as VAT

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • accountant

16-Jan-18

 

Applied
 • Prepare TAX reporting and reconciliation
 • Strong knowledge in Thai TAX Regulations
 • Prepare the finance reports and analysis

16-Jan-18

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • เพส ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมได้

13-Jan-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Management report, Tax
 • Good knowledge in IFRS
 • TFRS and tax laws

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • บัญชี
 • ภาษีอากร
 • เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • High Salary and Benefits Package
 • World's Leading Manufacturer of Chemicals
 • Amazing Career Development Opportunity

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 35 ปีไม่เกิน 42 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

11-Jan-18

 

Applied
 • Good communication
 • Good Negotiate
 • Work with under pressure

10-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

09-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

09-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.