• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีม และ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 32 - 45 years old
 • Degree or higher in Accounting, Finance or related
 • Least 5 years of work experience in finance

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Tax
 • Accounts Receivable, General Ledger

14-Aug-20

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความเข้าใจในเรื่องการเงิน, ภาษีต่างๆ

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Big Japanese trading firm
 • Accounting field
 • Good benefits and welfare

14-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Background knowledge in Accounting and Tax
 • Good English communication
 • Work under pressure

14-Aug-20

 

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • English
 • Certified Public Accountant designation
 • SaaS

13-Aug-20

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Business Admin
 • 7 years accounting exp with multinational trading
 • Good English speaking, multi tasked, resonsible

13-Aug-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 year(s) of working experience
 • Manages the AR module in SAP
 • Check & verifies payment deductions by customers

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

13-Aug-20

 

Applied
 • salary started around 20,000 baht for junior role
 • paid social security
 • world-class company

12-Aug-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี-การเงิน 10ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบยืนหยุ่น ปรับตัวต่อเหตุการณ์ได้

11-Aug-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 yrs of experience in finance and accounting
 • Excellent communication skills

10-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • 2-3+ years of experience
 • Ability to work in international team and good c

10-Aug-20

 

Applied
 • จัดทำงบบัญชีและการเงิน
 • จัดทำรายละเอียดงบบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบงบประมาณ

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Finance Analyst & Management Accountant
 • International Medical Equipment, 5 Working days
 • Report to the expatriate, Good Benefits & Welfare

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied