• เก็บประวัติร้านค้าที่ขายสินค้าแต่ละชนิดและข้อมูล
 • ตรวจรับเอกสารใบขอซื้อ (P/R) จากแผนกที่ขอซื้อ
 • ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเซ็นต์

55 mins ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำบัญชีให้เป็นระบบ
 • รับผิดชอบจัดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของทุ
 • ควบคุมการเงินทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

55 mins ago

 

Applied
 • Having overall responsibility for general account
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum of 4 years experience in general ledger

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English
 • Able to travel to up-country
 • CPD license

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Record account transactions
 • Bachelor's degree
 • Experience in a related field will be an advantage

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelors' degree in Accounting or Finance.
 • Able to use SAP will be an advantage.
 • At least 2 years of experience

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting
 • Good in English
 • Knowledge in SOX, SAP, TAX, etc.

57 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting with age 33-36 year
 • 5 years of experience in are of cost/inventory
 • Oracle or SAP knowledge is a must

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Relevant experience of 3-5 years
 • Experience in ERP/QuickBook system is a plus
 • Experience in forward contracts and BOI

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • คัดแยกและจัดเก็บบิลขาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or relevant professional
 • 5 years of accounting and/or audit experience
 • Proficient in spoken & written English

14 hours ago

 

Applied
 • Audit background 3-4 years
 • Knowledge in overall accounting
 • Good English command

18 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality with good English
 • 2-3 years experiences in Revenue Accountant
 • Bachelor's Degree with Accounting Major

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • Accounts Payable
 • 3 years experienced in AP

25-Jun-18

 

Applied
 • Good knowledge of Microsoft Office applications
 • Good command of English
 • Knowledge of VAT/indirect taxes

25-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

25-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

25-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Good in English communication
 • Good interpersonal skill

25-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Exp.on VAT,Withholding & Corporate Income Tax
 • 2-3 years experience in Tax Accountant
 • Good command of spoken and written in English

25-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience at least five years in accounting
 • Experience working with NGOs fund accounting

25-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

25-Jun-18

 

Applied
 • งานบัญชี / เพศหญิง อายุ 30-40 ปี / มี CPD
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ประสบการณ์บัญชี 8 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการดี / โบนัส / BTS ศาลาแดง

23-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Work experience, 1-2 years, as an accountant
 • Ability to use Express program

22-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of accounting and/or audit
 • Proficient in spoken & written English
 • Ability to multi-task, work independently

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Experience of 0-1 year in Accounting
 • Knowledge of SAP B1 will be an added advantage

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Experience 2-5 years
 • Knowledge of IFRS, TAS.

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years accounting experience
 • Knowledge of Excel spreadsheet applications
 • SAP Fixed Asset and Financial Modules experience

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกบัญชีได้อย่างแม่นยำ
 • ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Accounting required
 • Experience in AP, AR & General Accounting
 • SAP experience required

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good command of English
 • Construction company experience

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีด้าน AR , AP
 • จัดทำเอกสารด้านการขาย, เปิดบิล
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

22-Jun-18

 

Applied
 • Junior accountant
 • Accounting service
 • Accountant

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือนเพิ่มตามผลงานและผลประกอบการ
 • Office ใกล้ BTS สนามกีฬา / MRT สามย่าน
 • บริษัทเราชอบรับฟังไอเดียดีๆของพนักงาน

22-Jun-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

22-Jun-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

21-Jun-18

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

21-Jun-18

 

Applied
 • accounting, senior accountant, daily accounting
 • general ledger, account receivable, shared service
 • responsible and reliable, dynamic and flexible

21-Jun-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Aged not over 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Experiences in Audit Firm is preferable

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • AP, GL, Costing
 • Good command of English
 • Bachelor's degree in accounting

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชีและการเงิน ปิดงบได้
 • ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ย่านฝั่งธน

21-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • 3 years of experience in accounting
 • Pivotable and V look up Excel experience

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี และ บันทึกรายรับ-จ่าย
 • คีย์ข้อมูลทางบัญชี/บันทึก
 • ทำรายงานต่าง ๆ ทางบัญชี

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Costing Experiences 2-3 years.
 • Good analytical skill.

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

21-Jun-18

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ลาพักร้อนสูงสุด 13 วันต่อปี

21-Jun-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • สิทธิการลากิจพิเศษ

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส, ปวช สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน
 • ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3, 53

21-Jun-18

 

Applied