• งานบัญชีต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ

7 hours ago

 

Applied
 • Great opportunity for experienced AR Accountant
 • Location is very convenient
 • Strong and well-known company

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent benefit packages
 • Great bonus
 • Opportunity to work in an international company

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account payable and Account receivable work
 • Coordinate with accounting firm
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Oversee bookkeeping functions
 • Report directly to Dept. Manager.
 • Review AR aging to ensure the timely

26-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in Accounting
 • Work experience in Accounting Firm
 • more than 1 year in Accounting Firm

26-May-20

 

Applied
 • Mulitnational Company
 • Well-Known Professional Service

26-May-20

 

Applied
 • Knowledge is XERO ERP
 • CPA is a plus
 • Experience in performing financial statemen

25-May-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

25-May-20

 

Applied
 • Performance Bonus
 • Medical and Accident Insurance
 • Development Opportunities

25-May-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชีหรือการจัดการ 1-2 ปี

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting or Economics
 • 5 Yrs' Experience with CPD/Other Qualifications
 • Good Command of English and Thai

25-May-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • AP, AR , JV,ปิดงบการเงิน,กระทบยอด ,ภงด. 1 , 3 , 53
 • อสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจพื้นที่เช่า ,ภาษี,Consol
 • รายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย,งบการเงินรายเดือน , รายปี

24-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Account Payable, AP Accountant,SAP
 • Review and verify invoices and check requests
 • payment, Track expenses and process expense report

23-May-20

 

Applied
 • Accounting AR, SAP system
 • Good command of English
 • Experience handle full scope of AR

22-May-20

 

Applied
 • English
 • Certified Public Accountant designation
 • SaaS

22-May-20

 

Applied
 • 0-5years experience in documentation
 • Diploma or higher in Accountancy
 • Good communications skills

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2+ Yrs Experience in Accounting (AP/AR)
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Knowledge of Thai Rules and Regulation

22-May-20

 

Applied
 • Basic English communication skill
 • Work 5 days/Week
 • Salary range: 18,000-30,000 Baht

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • New grads are welcome
 • salary 18-20k
 • Good command of English

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for monthly and yearly closing
 • Ensure completion of financial records
 • Maintain support of AP/AR and FX Settlement

20-May-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Fluently command of English
 • 3 years of working experience in accounting field

19-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • สามารถออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • วุฒิปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • New Plant Set Up
 • Exp. in Handling Full Set of Accounting & Finance
 • Good English Communication Skills

19-May-20

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Business Admin
 • 7 years accounting exp with multinational trading
 • Good English speaking, multi tasked, resonsible

18-May-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบกวุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 0-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office

14-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี (บช.บ.)
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีทรัพย์สิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาพิเศษ

13-May-20

Salary negotiable

Applied