• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้าน เจ้าหนี้ - ลูกหนี้

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกบัญชีเงินสด

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บันทึกเงินสดและใบสำคัญตัดบัญชี
 • จัดทำทะเบียนคุมทางบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Administration studies or similar
 • Minimum of 3 years of professional experience
 • Very good English in word & writing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารด้านบัญชี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1 - 3 ปี
 • ใช้โปรแกรม Ms-Offce (Excel) และ Express ได้ดี
 • ปรับเงินเดือน,Bonus, งานเลี้ยงสังสรรค์, BTS สำโรง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ทำPV
 • ทำ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้านภาษี
 • ทำรายงานซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

22-Jun-18

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • Good at English
 • Samutprakarn

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree (B.A.) in Accounting.
 • 5 years plus of experience in costing
 • Good command of English

22-Jun-18

 

Applied
 • Very good English in word & writing
 • Very good communicator
 • Minimum of 3-5 years of professional experience

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร Invoice
 • จัดทำสรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน
 • บันทึกบัญชีการรับชำระลุกหนี้

21-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
 • จัดทำใบสำคัญในการจ่ายเสนอให้ตรวจสอบ
 • บันทึกบัญชี

21-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ในตำแหน่งงานที่สมัคร

21-Jun-18

 

Applied
 • Knowledge of accounting and corporate finance
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 5+ years in accounting.

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied