• ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • พิมพ์แบบภ.ง.ด.1,3,53
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบกากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor of Accounting / Finance
 • >3 years exp in controling&management assistance
 • Good interpersonal/ Work under pressure

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ACCOUNTANT
 • นักบัญชี
 • 5 + years in accounting/finance field

22-Sep-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Able to speak English, Proficient at SAP
 • AP and Taxation
 • Financial Analysis

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Communicate to supplier for due of payment
 • Bachelor's degree in accounting.
 • Be able to communicate in English

22-Sep-17

 

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of working experience in Accounting
 • Good command of English

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาปวช ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 • ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Aged between 25 - 29 years old
 • Thai nationality
 • 3 years of experience working in an auditing firm

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and review GL monthly reconciliation,
 • Knowledge in IFRS and US GAAP is required
 • age not over 35 years old

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 3-6 Y experiences in cost accounting or inventento
 • Work in Bangkok office

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Sep-17

 

Applied
 • World's Leading Company in Medical Equipments
 • Fast Growing and Stable Organization
 • Great Career Development Opportunity

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Good benefits, medical, holiday, bonus, travel
 • A great opportunity to grow with a new company

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศักษา ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและงานเอกสาร

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

20-Sep-17

 

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

20-Sep-17

 

Applied
 • Full Autonomy
 • Salary Package
 • Start up environnement

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national
 • At least 1 year experience
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Issue invoice, credit note and debit note
 • AR collection

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Cost Accounting, Accounting
 • 1-2 yrs experience in Cost Accounting/Inventory
 • Proficient in MS Excel

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการประสานงาน ด้านเอกสาร บัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ใช้ Program Pojjaman

20-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชี 5 ปีหรือมากกว่า
 • ถ้าเคยทำงานในสำนักงานบัญชีจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีโบนัสตามผลงาน

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ18 – 30ปี
 • ปวช. - ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานขาย และบันทึกข้อมูลบัญชีลูกหนี้

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • Male or female age 30-40 years old
 • Experience in retails shop
 • Computer skills especially MS Excel, SAP B1

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • AP / Accounting / Finance
 • Bank reconciliations / Pretty cash / Invoices
 • Withholding Tax / VAT

19-Sep-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.