• เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 hours ago

 

Applied
 • World's Leading Company in Medical Equipments
 • Fast Growing and Stable Organization
 • Great Career Development Opportunity

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Good benefits, medical, holiday, bonus, travel
 • A great opportunity to grow with a new company

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศักษา ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและงานเอกสาร

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

14 hours ago

 

Applied
 • Full Autonomy
 • Salary Package
 • Start up environnement

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national
 • At least 1 year experience
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • 2+ years of accounting experience
 • Manage the staffs in the accounting department
 • Support country manager on internal controls

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Issue invoice, credit note and debit note
 • AR collection

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Cost Accounting, Accounting
 • 1-2 yrs experience in Cost Accounting/Inventory
 • Proficient in MS Excel

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการประสานงาน ด้านเอกสาร บัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ใช้ Program Pojjaman

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • Male or female age 30-40 years old
 • Experience in retails shop
 • Computer skills especially MS Excel, SAP B1

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี –ป.โท สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ในสาย Audit firm
 • จัดทำจดหมายยืนยันยอดทางบัญชี ระหว่างบริษัท

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • AP / Accounting / Finance
 • Bank reconciliations / Pretty cash / Invoices
 • Withholding Tax / VAT

19-Sep-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance
 • AP / AR / GL / Withholding Tax
 • Business Finance

19-Sep-17

 

Applied
 • Graduated from related field
 • Organization skills
 • Positive mindset

19-Sep-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • ทำการ matchingการจ่ายเงิน (Type M)ในระบบบัญชี
 • ตรวจสอบสลิปน้ำมัน(ใบกำกับภาษี)ให้ตรงกับรายงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบเสร็จ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถจับประเด็นสำคัญและสรุปออกมาเป็นรายงานได้

19-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายสาขา
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • บันทึกรับสินค้า

19-Sep-17

 

Applied
 • CPD
 • Accountant
 • Accounting firm

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

19-Sep-17

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Sep-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality , Bachelor degree in Accounting
 • Minimum 3 years of working experience
 • Knowledge in VAT and Withholding Tax document

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินได้

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีด้านบัญชีต้นทุน

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • สามารถออกไปตรวจงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Offices
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

19-Sep-17

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting Manager
 • ผู้จัดการแผนการเงิน

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 27 years old up.
 • Commercial graduated or Bachelor’s in Accounting
 • 2-5 years experience

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงและชาย อายุ 21-30 ปี
 • ดูแลด้านบัญชีและการเงิน/เงินสดย่อยในสำนักงาน
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา บัญชี, บริหารธุรกิจ

19-Sep-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 3ปี
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน

19-Sep-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง / อายุ 30-45 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาการบัญชีและการเงิน
 • บุคลิกสุภาพ คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • Accounting
 • บัญชี
 • ภาษี

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain daily activity in GL accounting
 • Balance sheet account reconciliation
 • SAP is a must

18-Sep-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

18-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.