• พนักงานบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย(ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3,
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

7 mins ago

THB16k - 30k /month

Applied
 • Bachelor Degree
 • Excel Formula skill
 • Accounting Skill

11 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Good communication skills and the ability to work
 • ปิดงบบัญชีได้
 • Well-organized and strategic minded

02-Jun-20

 

Applied
 • Great opportunity for experienced AR Accountant
 • Location is very convenient
 • Strong and well-known company

02-Jun-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent benefit packages
 • Great bonus
 • Opportunity to work in an international company

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Mulitnational Company
 • Well-Known Professional Service

02-Jun-20

 

Applied
 • 3 Years Exp In Accounting Or Related Field
 • Can Use SAP And Oracle
 • Good Communication In English

01-Jun-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชีหรือการจัดการ 1-2 ปี

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • AP, AR , JV,ปิดงบการเงิน,กระทบยอด ,ภงด. 1 , 3 , 53
 • อสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจพื้นที่เช่า ,ภาษี,Consol
 • รายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย,งบการเงินรายเดือน , รายปี

31-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Account Payable, AP Accountant,SAP
 • Review and verify invoices and check requests
 • payment, Track expenses and process expense report

30-May-20

 

Applied
 • Basic English communication skill
 • Work 5 days/Week
 • Salary range: 18,000-30,000 Baht

29-May-20

 

Applied
 • 2+ Yrs Experience in Accounting (AP/AR)
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Knowledge of Thai Rules and Regulation

29-May-20

 

Applied
 • Accounting AR, SAP system
 • Good command of English
 • Experience handle full scope of AR

29-May-20

 

Applied
 • English
 • Certified Public Accountant designation
 • SaaS

29-May-20

 

Applied
 • New grads are welcome
 • salary 18-20k
 • Good command of English

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี
 • หัวหน้าส่วนบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

28-May-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Account payable and Account receivable work
 • Coordinate with accounting firm
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า
 • มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
 • ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท แบบยื่นภาษี

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for monthly and yearly closing
 • Ensure completion of financial records
 • Maintain support of AP/AR and FX Settlement

20-May-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied