• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์
  • ประสบการณ์ในงานขาย, ประสานงาน หรือบริหารโครงการ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารดี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.