เลขา
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-30 of 37 jobs

  Secretary / เลขานุการ/เลขานุการ

  Karma Mobility Co., Ltd./บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
  Nakhon Ratchasima
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ช่างสังเกต
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี ล่ามแปลภาษาจีน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาโท/ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ
  • มีประสบการณ์ในงานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์ อื่นๆ
  • เลขานุการบริษัทฯ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง

  Pre-Sales Solution

  Bangkok Systems & Software Co., Ltd
  Wattana
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
  • เจรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
  • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย
  Chicken Club Thailand/บริษัท ไก่ทอดแสนล้าน จำกัด's logo
  Pathumwan
  • สามารถทำงานจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆจนถึงงานใหญ่ๆได้
  • สามารถประสานงานกับหน้าร้านอาหารได้ดี
  • รู้ถึงปัญหาต่างๆภายในร้านอาหารและสามารถจัดการได้
  JWD InfoLogistics Public Company Limited's banner
  JWD InfoLogistics Public Company Limited's logo

  Corporate Secretarial Officer

  JWD InfoLogistics Public Company Limited
  Bangkapi
  • มีประการณ์การกฎหมาย บริษัทมหาชน เพ่งและพาณิชย์
  • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง / กฏหมาย
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • จัดเตรียมการประชุมและรายงานได้อย่างครบถ้วน
  • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก TOEIC 700
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED/บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)'s banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED/บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED/บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
  Wangthonglang
  • มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
  • อายุ(ปี) : 28-40 ปี
  Next